Grafisk profil

Denne manualen inneholder informasjon om farger og elementer som er brukt i den visuelle profilen til Norne Securities. Disse elementene går igjen på nettsiden, dokumenter, maler og presentasjoner. Når dette brukes gjennomgående får vi det samme visuelle språket alle steder.

 Manualen inneholder også linker til fonter og informasjon om farger og ikoner som er brukt på internt materiell og kommunikasjonsmateriell.

Farger

Denne manualen inneholder informasjon om farger og elementer som er brukt i den visuelle profilen til Norne Securities. Disse elementene går igjen på nettsiden, dokumenter, maler og presentasjoner. Når dette brukes gjennomgående får vi det samme visuelle språket alle steder. Manualen inneholder også linker til fonter og informasjon om farger og ikoner som er brukt på internt materiell og kommunikasjonsmateriell.

HEX: #02304B
RGB: R 2 G 48 B 75
CMYK: C 97% M 36% Y 0% K 71%
Denne fargen kan brukes på grafiske elementer, grafer og mindre bakgrunner.

HEX: #F76C6C
RGB: R 247 G 108 B 108
CMYK: C 0% M 55% Y 55% K 3%
Denne fargen kan brukes på grafiske elementer, grafer og som bakgrunn på mindre elementer. Denne fargen passer bedre som bakgrunn for tekst enn å bruke denne som tekstfarge på lys bakgrunn.

Farger | støttefarger

Støttefarger er fargene som brukes sammen med hovedfargene. De brukes som tekstfarge og bakgrunn på grafiske elementer. Vær oppmerksom på bruken av lyse farger. Disse er best egnet som bakgrunn eller skrift sammen med hovedfargene.

HEX: #F7F8F9
RGB: R 247 G 248 B 249
CMYK: C 1% M 0% Y 0% K 2%

HEX: #E8E8E8
RGB: R 232 G 232 B 232
CMYK: C 0% M 0% Y 0% K 9%

HEX: #F2EDE9
RGB: R 242 G 237 B 233
CMYK: C 0% M 2% Y 4% K 5%

HEX: #2A2A2A
RGB: R 42 G 42 B 42
CMYK: C 0% M 0% Y 0% K 84%

HEX: #507D03
RGB: R 80 G 125 B 3
CMYK: C 18% M 0% Y 48% K 51%

HEX: #FFBD01
RGB: R 255 G 189 B 1
CMYK: C 18% M 0% Y 48% K 51%

HEX: #004C77
RGB: R 0 G 76 B 119
CMYK: C 18% M 0% Y 48% K 51%

Farger | eksempler på bruk

Denne fargekombinasjonen gir dårlig kontrast på mange skjermer og i presentasjonsmateriell. Unngå mye tekst i lys farge på lys bakgrunn 

Lys tekst på mørk bakgrunn gir god kontrast på alle plattformer og kan fint benyttes for å skape skille mellom elementer eller utheve innhold.

Typografi

Profilfont: Lato

Denne fonten benyttes på nettsiden og i presentasjonsmateriell.

Dersom denne fonten ikke er tilgjengelig brukes: Source Sans Pro. Denne fonten brukes også på dokumenter og vedlegg.

Lato; Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå
123456789.,?!@#%&”$€

Grafiske elementer | ikoner

Det er benyttet et gjennomgående “linje” design på alt av grafiske elementer. Under finner du ikoner som brukes på nettsiden, presentasjoner og annet matriell

Aksjehandel

Fond

Corporate finance

Analyse & Markedsoversikt

E-post / Nyhetsbrev

Informasjon

Mer / Artikkel / Informasjon

Bruker

Grafiske elementer | linjen

Sammen med ny visuell identitet ble det laget en enkel linje som illustrerer bade bokstaven “N”, diagram og går igjen i alle ikonene. Denne symboliserer Norne Securities i alle fagområder. Den kan også benyttes som et grafisk element I sin helhet eller bare delvis. 

Tekstlogo

Forslag til en ny tekstbasert logo bruker Adobe Font: Sofia Pro ( logofil  er tilgjengelig for nedlastning i nedrekksmeny). Tekstlogoen er satt sammen på samme måte som eksisterende logo med NORNE øverst og securities nederst i mindre størrelse. Sammen med denne kan også linjen «N» brukes for å lage et helhetlig uttrykk. Det er laget en versjon med blå bakgrunn likt som knapper på nettsiden. 

Denne er nå brukt på PowerPoint-presentasjoner og dokumenter.