Prisliste

Liste over forvaltningshonorar i det enkelte fond, og tilhørende returprovisjoner.
Listen er også tilgjengelig i netthandelsløsningen under «Kostnader»