fbpx

PRISER

Pristabell og liste over forvaltningshonorar i det enkelte fond, og tilhørende returprovisjoner.
Listen er også tilgjengelig i netthandelsløsningen under «Kostnader»
Totalkostnad for deg som kunde er summen av forvaltningshonorar etter tilbakeføring, pluss honorar etter prismodell til bank/Norne (depothonorar) som definert i tabellen under.

Det er ingen kostnader ved opprettelse av fondssparing, eller kjøp og salg av fond

Priser etter skatt
Rente- og indeksfond
Aktive aksjefond
Porteføljens størrelse
Opp til 1 MNOK 0,23/0,20 % 0,61 %
Over 1 MNOK 0,20%/0,17 % 0,44 %
Priser før skatt
Rente- og indeksfond
Aktive aksjefond
Porteføljens størrelse
Opp til 1 MNOK 0,30 % 0,90 %
Over 1 MNOK 0,25 % 0,65 %

DEPOTHONORAR

For en portefølje av flere typer fond blir totalpris en vektet funksjon av innhold.
Kombinasjonsfond med aksjeandel under 50% kategoriseres som rentefond.

FORVALTNINGSHONORAR OG TILBAKEFØRING