Ledergruppen

Erik Valen

Erik Valen

Administrerende Direktør

Stig Sevaldsen

Stig Sevaldsen

Leder Corporate Finance

Mobile: +47 482 05 258
E-mail: ss@norne.no

Karl Johan Molnes

Karl Johan Molnes

Leder Analyse

Trond Gaupholm

Trond Gaupholm

Leder Institusjonell Verdipapirhandel

Mobile: +918 78 478
E-mail: tjg@norne.no

Erlend Storesund

Erlend Storesund

Leder Finansiell kontroll

Mobile: +47416 33 594
E-mail: es@norne.no

Helge Flataker

Helge Flataker

Leder Internett Aksjehandel