Norne porteføljen

Norne porteføljen består av 5-6 aksjer som er anbefalt av vårt analyseteam. 

Nornes top 5 picks
Om porteføljen
Aksjemarkedene har vist seg om og om igjen å være den spareformen som gir best langsiktig avkastning. Men hvilken aksje skal man kjøpe? Vi har satt sammen en portefølje bestående av 5 selskaper som vi oppdaterer månedlig. Vi legger vekt på finne rimelig prisede kvalitetsselskap, som vi tror kan fungere, ikke bare neste måned, kvartal eller år, men også som langsiktige investeringer
Denne måneden
Selv om makrodata er litt variabelt og prisveksten er høyere enn vi trodde for noen måneder siden, ser vi at selskapenes inntjeningsestimater vokser svært kraftig. Faktisk er denne oppgangen i inntjeningsestimater sterkere enn oppgangen i børskurser, og Oslo Børs har «aldri» vært billigere på 2022-estimater enn den er i dag (på P/E). Med fortsatt moderat renteoppgang tror vi derfor aksjemarkedet vil klare seg greit frem til årsslutt.
Våre kjære egenkapitalbevis. I dag er også to av fem favorittaksjer EK-bevis, og nå er dette Sparebank 1 Midt-Norge (MING) og Sparebanken Sør (SOR). MING er blant de mest lønnsomme EK-bevisene, mens SOR er blant de billigste. Begge betaler ut gode dividender, for MING tror vi utbytteyielden blir 4,7% i 2022, for SOR tror vi på hele 6,2%. SOR har underperformet de andre EK-bevisene noe, og vi tror dette er et attraktivt kjøpstidspunkt for både denne banken og MING.
Yara leverte gode tall for 3. kvartal til tross for at europeiske gasspriser er en viktig kostnadskomponent. Med et mer normalisert europeisk energimarked, også fordi Nord Stream 2 rørledningen fra Russland til Tyskland etter hvert åpner, tror vi Yaras marginer kan øke. Urea og nitratgjødsel-prisene er sterke, og vi ser at kapasitet har blitt lukket ned pga. kostnadseksplosjonen. Yara er rimelig priset, PE 11,3x for 2023, og ventes å betale et utbytte på 5,5% av dagens aksjekurs. Vi oppgraderte Yara fra hold til kjøp, og økte kursmålet vårt fra 460 til 500 i oktober, noe som utgjør en oppside i dag på i 12%
Kitron leverte litt skuffende 3. kvartalsresultat. Selskapet er preget av forstyrrelser i leverandørkjeden, og de opplever også lønnspress i noen av sine lokasjoner. De mener imidlertid at visibiliteten i leverandørkjeden er stigende, og at de verste problemene er i ferd med å gå over. Samtidig er det mindre forutsigbarhet enn vanlig litt lengre frem. Kitron beholder imidlertid sine mål og 5 mrd. I omsetning i 2025. Selskapet er også rimelig priset, PE for 2022 er 12,8x og utbytteyielden forventes være 5,3% for neste år.
Det litt fremoverlente vekstselskapet i denne månedens favorittportefølje er ContextVision (CONTX). Selskapet har to divisjoner, og spesielt veldig godt salg i «Medical Imaging» divisjonen gjorde at 3. kvartalsresultatene ble mye bedre enn vi ventet. Selskapets vekstdivisjon «Digital Pathologi» behøver investeringer, men selskapet er nærmest selvfinansiert når det gjelder å utvikle denne divisjonen. Patolog-mangel er et globalt problem, og CONTX er en leder i å utvikle løsninger og teknologi som skal gjøre patologer mer effektive. De starter nå en lab i Sverige som vi håper vil bidre i stor grad til å markedsføre produktene innenfor dette segmentet. Aksjen er dyr, men ventes å tjene penger neste år, og vekstforventningen er svært høye.
Petter Slynstadli
Petter Slynstadli

Analysesjef, Norne Securities

Denne artikkelen er laget av Norne Securities AS (“Norne”). Informasjonen er ikke ment som personlige anbefalinger og er ikke investeringsråd, men snarere gi leserne innsikt og kunnskap om sparing og investering. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. Norne gjør oppmerksom på at Sparebanken Sør er eier i Norne.