Innlegg fra Norne Rente

Norne Rente Desember

Norne Rente steg 0,8% i desember, men falt med 1,9% gjennom 2022 Til tross for et litt skuffende 2022, ble fasit for året bedre enn

Norne Rente November

Endelig steg Norne Rente kraftig en måned. Fondet var opp hele 1,4% i november, men er samtidig ned 2,7% hittil i år. Oppgangen i fondet

Norne Rente Oktober

Norne Rente falt med 0,1% i oktober og er ned 4,1% hittil i år. Høyere inflasjon og sterkere «lut» fra sentralbankene gjør at markedsrentene fortsatt

Norne Rente September

Norne Rente falt med 0,5% og ned 4% hittil i år. Løpende rente i fondet er 5,1 %.Vi ser både at rentene steg i september,

Norne Rente August

Norne Rente var uendret i august, og er ned 3,6% hittil i år. Slik sett har det vært et litt skuffende år for Norne Rente.

Norne Rente Juli

Norne rente steg 0,7% i juli, men fondet er fortsatt ned 3,5% hittil i årKredittpåslagene kom en del ned i juli, med den generelle «risk

Norne Rente Juni

Norne rente falt 1,9% og er ned 4,2% hittil i år Norne Renten har hatt en skuffende utvikling hittil i år. Fondet tar moderat med

Norne Rente Mai

Norne Rente falt med 0,8% i mai og er ned 2,3% hittil i år Isolert sett er det kanskje en litt skuffende utvikling i Norne

Norne Rente April

Norne Rente falt steg med 0,1% i april, men er ned 1,5% hittil i år Aksjemarkedet faller delvis fordi rentene også stiger. I april ser

Norne Rente Mars

Norne Rente falt med 0,3% i mars og er ned 1,6% hittil i år. I rentemarkedet ser vi at det «blåser fra alle kanter», et