fbpx

Norne Project Finance er Norne Securities sin virksomhet innen tilrettelegging av prosjekter med hovedvekt på eiendom.

Vi tilbyr formuende privatpersoner, private investeringsselskaper samt institusjoner deltakelse i prosjekter med direkteeksponering mot konkrete eiendommer.

Vårt hovedfokus er på identifisering av eiendomsprosjekter som består av kvalitetseiendommer med god beliggenhet og solide motparter, som gir en forutsigbar avkastning over tid. Vi tilrettelegger også utviklingsprosjekter når potensiell oppside vurderes å være tilstrekkelig attraktiv.

Norne Project Finance har bred erfaring innen eiendom og finans.

Og med et solid nettverk som muliggjør identifisering av attraktive investeringsobjekter. Gjennom tett samarbeid med eiendomsbesittere, utviklere, banker og næringsmeglere, søker vi kontinuerlig investeringsmuligheter på både egenkapital- og gjeldssiden med solid risikojustert avkastning.

Vi gjør:

→ Tilrettelegging av eiendomsprosjekter

→ Oppfølgning av investeringene med koordinering av underleverandører

→ Megling av prosjektandeler i annenhånds-markedet.

Kontaktinformasjon