Oppdateringer, maler og dokumenter

Her finner du oppdateringer og dokumenter. Siden oppdateres fortløpende med informasjon

Bærekraftsrapport 2023:
Nornes bærekraftsrapport gir innsikt i våre overordnede prioriteringer, målsetninger og resultater

Gavekort i fond

Venner og familie kan nå enkelt kjøpe fond i på ønsket beløp i Nornes handelsløsning.

Giver må oppgi kontonummer og KID nummer til mottaker av gaven. 

 • Kan kun kjøpes på ASK- konto 
 • For å forenkle, er gaven default satt til Norne Aksje
 • Bankkonto og KID deles med gavegiver
 • Mottager må være kunde, giver trenger ikke være kunde

  Kundedokumenter & avtaler

  Barn & sparing

  Vi anbefaler primært å spare i foreldres navn for å unngå problemstillinger rundt stipend fra lånekassen, statsforvalteren plikter (Bank og midler til forvaltning | Statsforvalteren.no) samt at foreldre da kan styre verdiene før og også etter barnet er blitt 18 år. Dersom sparing i barnets navn: opprett foreldre og barn som kunder.

  Dokumenter for manuell opprettelse av barn/umyndige og overførsel av fondsandeler ligger i PDF’er under.
  For å registrere barn /umyndige elektronisk  bruk bankens CenterID. Informasjon om bankens Center ID finner du i PDF’en under.

  Maler & materiell

  Enten det er til konfirmasjoner, barnedåper ol.  er det enkelt å gi aksjefond i gave. Her kan du laste ned vår mal for gavekort.

    Siste nyheter

    Spørsmål og svar

    Skatteoppgaver er tilgjengelig i portalen etter innsending til skattemyndigheter. Rundt mars måned. Årsavslutningsoppgave til organisasjonskunder med transaksjoner foregående år, til bruk i regnskapsføring sendes medio januar. Inneholder alle transaksjoner og inngående og utgående balanser av verdipapirer med tilhørende ligningsverdier. Sendes både per epost til kunde og legges i postkassen i portalen.
    På kundenivå får man det opp under «kostnader» i portalen. Generell info ligger her.
    Salg av fond og aksjer fra aksjesparekonto gir ASK-kontanter på porteføljen og ikke utbetaling til bankkonto. Uttak gjøres i portalen oppe i høyre hjørne under kundeprofil->uttak

    Send epost til kundeservice@norne.no og spesifisere hvem som skal ha innsyn på hvilken konto. Kunden kan da velge bruker man vil inn på oppe til høyre under kundeprofil ->bytt bruker

    Foreldre gis handelsfullmakt på barnets konto og logger seg på i portalen, bytter til barnet (se over) og starter ask-flytt under arkfanen «Opprett/flytt til ASK»

    Eika Kapitalforvaltning flytter ikke verdipapirkonto, og fond her må selges for å kjøpe på ny via banken. For eksempelvis Eika Kreditt er argumentene at det ikke har en særlig skattemessig ufordelaktig effekt ettersom renteavkasning beskattes årlig i alle tilfeller. Samtidig vi Eika Kreditt via banken og ny løsning være 0,1% til 0,2% billigere for kundene (avhengig av porteføljestørrelse)

    Ettersom Verdipapirkonto ikke flyttes vil ikke akseptskjemaet være nødvendig å bruke. Kunde kan bli kunde i portalen, logge seg inn og starte flytting via «Opprett/Flytt ASK». IPS flyttinger kan startes via utfylling av skjema på norne.no/norne-intern som sendes kundeservice@norne.no

    Avtalegiro gjelder Norne direkte kunder og LBA (Lokalbankallianse kunder). For alle andre kunder gjelder direkte trekk/fast trekk

    Ved opprettelse av en spareavtale trenger kunden også en avtalegiro som er koblet, med KID, mot korrekt sparing. Dette er som et eget steg avslutningsvis ved opprettelse av spareavtale, og må signeres ut av kunde med BankID. Alternativt må rådgiver opprette avtalegiroen i bankens systemer. Nye avtalegiroer sendes NETS en gang i måneden (en av de siste dagene i måneden).


    Filen gjelder da for kommende 30 dagers periode mellom den 15de og 14de. Altså vil første trekk tidligst gå 2 uker frem i tid, men også så lenge som 2 mnder frem (for eksempel ved opprettelse i begynnelsen av måneden med trekkdato 10de)


     

    Bli kunde bedrift: gjøres digitalt via lenke tilgjengelig i lokalbank. Dersom dette ikke er på plass: ta kontakt med ks@norne.no. Bedriftskunden kan da få sin egen pålogging, men enkleste og beste brukeropplevelse er at den med fullmakt (eier) er opprettet som privatkunde med handelsfullmakt på bedriften og logger på som seg selv og velger «bytt bruker»

    Kontakt oss

    Fond & Aksjer

    Analysesjef

    Hva jobber vi med?

    1. Knapp for automatisert kjøp av fond i sparekalkulator:OK. Ta kontakt for å publisere på din banks hjemmesider. 
    2. Årsrapport kostnader ex.post: OK
    3. Åpningstilbud aksjehandel kr 19 alle kunder: OK
    4. Eksportfil alle transaksjoner: spesifisere transaksjonstyper bedre, endre fra punktum til komma: OK
    5. Knapper for Lav, Medium, Høy risk: onboarding og raske kjøp til bruk på åpne sider. Ta kontakt for publisering på din banks hjemmesider. OK
    6. Egen side for ASK-underlagstall: OK
    7. Aksjehandel: gratis sanntid ordredybde: OK
    8. Sortering på indeks i portal: OK
    9. Visning av SFDR kategorisering i portal: OK
    10. Felt for evt rådgiverinvolvering i sparerobot: OK
    11. Handlevogn endret til kjøp: OK
    12. Avkastningstall YTD sorterbart i portal: OK
    13. Vise total sparing i oversiktsbilde i portal: OK
    14. Årsmelding skatt til bedrifter: OK. Første utsending januar 2021
    15. V2.0 spareveileder med opplæring, bærekrafts-preferanser, salgsfoiler og visning av underliggende fif-portefølje: OK
    16. Innsyn på en konto:  OK
    17. Fondslisten med bærekraft, avkastningstall og ny kategorisering av fond, flere avk tall med sortering: OK
    18. Rammer side 1 og i samtidig fjerne det store «kostnader» tallet på førstesiden: OK
    19. IPS: vise hvor mye som er skutt inn på IPS inneværende år (for å vite hvor langt det er igjen til 40K):  OK
    20. Fondets avkastningsgraf inn i det enkeltes fonds «kort»: OK
    21. Fortegn på transaksjoner med «netto depothonorar»: OK
    22. Publisere flere ASK-tall: lagt på is
    23. Ny kategorisering fondstyper ny OK
    24. Fjerne mulighet for salg fra IPS. OK
    25. CSS-mulighet i spareveilederen OK
    26. Har IPS, skjul opprett ips: OK 
    27. Audit: mulighet til å søke på spesifikk rådgiver: OK
    28. Sparekalkulator til bruk i widget/iframe: OK
    29. Placeholdere ASK og IPS (skjule Ask og IPS for bedrifter): OK,
    30. Heldigital onboarding bedriftskunder: OK (ta kontakt om det ikke er blitt inplementert hos din bank)
    31. Min Pensjon: en enkel side som viser data fra Norsk pensjon: OK (ikke synlig dersom pålogget som rådgiver) 
    32. Sparerobot tilgjengelig for åpne sider (og nynorsk som alternativ): OK. Ta kontakt for informasjon om hvordan tilgjengeliggjøre dersom info mangler
    33. APP med push og biometrisk pålogging: OK
    34. Digitalisering av onboarding barn: OK
    35. Aksjehandel i APP: OK
    36. Ny portal: OK
    37. ASK opprettet standard til nye kunder: OK i ny portal
    38. Total sparing i hovedbilde, om nei knapp for opprettelse: OK i ny portal
    39. Vise diskresjonære priser: OK i ny portal

    1. Ny portal. Forbedringsarbeid og finpuss basert på brukertilbakemeldinger. Rulles ut med den enkelte bank løpende.
    2. IPS med profiler: grunnet reduksjon fra 40k årlig til 15k er denne tatt ned i prioritering 
    3. Autorisering spareveileder: dialog med finaut. Håper på høst/vinter 2023,
    4. Straksbetaling: oppdatering fra Evry: tilgjengelig. I tidlig fase: informasjonsinnhenting
    5. Fond i gave : under arbeid. Krevende å finne en digitalisering som gir tilstrekkelig løft…
    6. Aksjehandel: nøkkeltall, regnskapstall og analytiker-anbefalinger: under arbeid
    7. Mulighet for å søke opp alle kunder for mindre banker i admin: under arbeid
    8. fornyelse av grafer i portal: under arbeid
    9. fornyelse av månedsrapporter til kunder med pengevektet avkastning: under arbeid
    10. flere bærekraftsdata i portal: under arbeid. venter på morningstar

    Fondssparing priser

    Kostnaden ved fondssparing består av et forvaltningshonorar til fondsforvalter, der deler av dette tilbakeføres deg som kunde når du har fond gjennom en av våre samarbeidsbanker, og et honorar til bank/Norne. Du kan lese mer om prising av fond her