fbpx

Nøkkelinformasjon

Opplysninger om sentrale forhold – forventet avkastning, risiko, kostnader og investeringsmandat.

Norne Aksje

ISIN: NO0010867682

Norne Aksje er et aksjefond bestående av et utvalg andre underliggende fond.
Ved å velge å spare i Norne Aksje sprer du risikoen på mange selskaper og markeder mye enklere enn du klarer selv.

Norne Rente

ISIN: SE0013914645

Norne Rente er et obligasjonsfond bestående av et utvalg av andre underliggende fond, og skal være et godt alternativ til sparing på bankkonto. Plasseringene vil svinge i verdi. Obligasjonsfond plasserer sine midler i rentepapirer med lengre løpetid enn ett år.

 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Har du spørsmål knyttet til fond?

Vi hjelper deg gjerne – send oss en mail!