Corporate Finance Rådgiver

Eiendom – M&A – ECM

Oslo / Bergen

Søknad

Referansenummer:
NO-04079

Søknadsfrist:
Snarest og senest 22. mars 2020.

Mercuri Urval vil kontakte aktuelle kandidater fortløpende.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Kontakt

Jean Lorange tlf: 975 59 039

eller

Geir Lislerud tlf: 975 59 052.

Om stillingen

Nornes Corporate Finance-avdeling er organisert med de to fagområdene M&A («Mergers & Acquisitions») og ECM («Equity Capital Markets»). Videre har Norne Securities to spesialiserte industri-team innenfor hhv Bank og Eiendom.

Vi søker nå erfarne rådgivere primært med spesialkompetanse innenfor:

M&A, hvor Norne er en av de ledende M&A rådgiverne på Vestlandet. Det søkes etter personer med erfaring fra Corporate Finance-rådgivning som kan bidra aktivt til å genere og gjennomføre nye kjøps- og salgs oppdrag

Eiendom, som er organisert som en «project finance» – virksomhet. Det søkes spesielt etter personer med erfaring fra investeringsrådgivning mot profesjonelle investorer og med en særskilt interesse for eiendomstransaksjoner

Det er også aktuelt å ansette spesielt egnede personer med erfaring fra transaksjonsrådgivning ift børsnoterte selskaper («ECM»). Her vil det være nødvendig med erfaring fra Corporate Finance-avdeling i verdipapirforetak. Det vil også være aktuelt å vurdere kandidater med Sales- (aksje/obligasjonsmegler) eller Analyse-bakgrunn fra andre verdipapirforetak. Her er det avgjørende med godt etablerte kunderelasjoner, evne til å utvikle transaksjoner og «closing egenskaper».

Arbeidsoppgaver & kvalifikasjoner

Kandidatene for Eiendom og M&A bør ha minimum 5 til 10 års relevant erfaring fra verdipapirforetak (meglerhus), corporate finance (M&A) rådgivere, konsulentbransjen, business development rolle i større selskap, el.l.

Dette er svært operative stillinger, og vi ser etter kandidater med «closing egenskaper» og betydelig erfaring fra rådgiverrollen.

Du skal samhandle med svært profesjonelle kunder på toppleder-nivå og blant eiere av selskaper. Du har en naturlig måte å samhandle med disse på, og mange av de er allerede en del av ditt kontaktnett.

Du trigges av en travel hverdag der du skaper din egen agenda og svarer for egne mål basert på Nornes verdigrunnlag.

Om Norne

Norne er et verdipapirforetak som tilbyr Corporate Finance- og Investeringsrådgivning til selskaper og profesjonelle investorer samt Online fonds-og aksjehandel til private investorer.

Norne Securities er eiet av 14 frittstående sparebanker og har et tett samarbeid med bankene i Eika Gruppen. Som «sparebankenes verdipapirforetak» har Norne særskilt kundefokus på sparebanker og deres kunder, både private og bedrifter. Norne er bla.markedsledende innen emisjoner av egenkapital til sparebanksektoren med vel 80% markedsandel (i antall transaksjoner) over de siste 3 årene.

Norne har videre analysedekning på alle norske sparebanker og har vel 50 000 Online aksjehandelskunder. De fleste av disse er kunder i de over 70 sparebankene som distribuerer Nornes Online aksjehandelsløsning. Norne har også mer enn 10 milliarder i fondsmidler under forvaltning på vegne av kunder.

Hvor holder vi til?

Norne Securities sitt hovedkontor er lokalisert i nye moderne lokaler i Finanshuset Jonsvoll, rett ved Den Nationale Scene i Bergen sentrum. Her holder vi til sammen med «familien» vår; Sparebanken Vest, Eiendomsmegler Vest, Frende Forsikring, Brage Finans og Balder Betaling.

Vårt Oslo-kontor er lokalisert sentralt sammen med et annet «familie»-medlem, Sparebanken Øst, i Roald Amundsensgate midt mellom Rådhuset og Nathionaltheatret.