fbpx

Market Making

Norne Securities er største Market Maker (likviditetsgarantist) i aksjer på Oslo Børs og har avtale med et flertall av de noterte selskapene som benytter denne tjenesten.

Market making bidrar til økt likviditet i en aksje ved å garantere en maksimal spread mellom beste kjøper og beste selger i ordreboken. Market making er en standardisert ordning overvåket av Oslo Børs på vegne av det noterte selskapet

Små- og mellomstore selskaper på OB Standard og Oslo Axess kjennetegnes ofte av høy spread i ordreboken.

Historisk gjennomsnittlig spread på de ulike indeksene til Oslo Børs:

  • Oslo Axess – 12 % spread
  • OB Standard – 8 % spread
  • OB Match – 2 % spread

En standard avtale om market making garanterer maksimalt 4 % spread. Selskaper på OB Standard med market making-avtale vil automatisk få opprykk til OB Match.

Utvalgte Market Making-kunder

Kontaktinformasjon

Svein Erik Tønnesen[1]

Svein Erik Strand Tønnesen

E-post: set@norne.no

Mobil: +47 970 79 646