Market Making

Norne Securities er største Market Maker (likviditetsgarantist) i aksjer på Oslo Børs og har avtale med et flertall av de noterte selskapene som benytter denne tjenesten.

Market making bidrar til økt likviditet i en aksje ved å garantere en maksimal spread mellom beste kjøper og beste selger i ordreboken. Market making er en standardisert ordning overvåket av Oslo Børs på vegne av det noterte selskapet