Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Del innlegg

Oktober ble en svært god måned i aksjemarkedet, med oppgang på Oslo Børs på 6,6%, og 6 til 8% oppgang i Europa og USA. Til tross for oppgangen i aksjemarkedet ser vi få store makroøkonomiske lyspunkt. De ledende indikatorene svekker seg, inflasjonen overrasker fortsatt på oppsiden, og foreløpige inflasjonstall for Europa, f.eks., viser en inflasjon på 11,6% i Tyskland (harmonisert KPI) og 10,6% i Eurosonen. Rentene settes opp og det ventes flere renteøkninger nå enn tidligere. Den europeiske sentralbanken doblet renten i oktober, mens FED økte renten med nye 75 basispunkt tidlig i november. Norges Bank økte renten med kun 25 basispunkt, i nedre del av det man forventet.

Naturgass & strømpriser

Den viktigste driveren for finansmarkedene i oktober var det kraftige fallet i naturgass- og strømpriser i Europa og her hjemme. Fra toppen i slutten av august, til lokal bunn i slutten av oktober, falt naturgassprisen med 70%! Den er litt opp den siste uken, først og fremst på grunn av tekniske årsaker. Grunnen til det kraftige fallet er at Europa preges av spesielt varmt vær for årstiden. I tillegg er naturgasslagrene i Europa nå nesten helt fulle: Tyskland har over 99% fyllingsgrad! Dette betyr at Europa er så godt rustet som de kan få blitt i forhold til vinteren og mulige andre overraskelser fra Vladimir Putin.

Krigen i Ukraina ruller videre. At Europa planlegger for en nær fremtid uten noe russisk gassforsyning, bekymrer nok i Kreml. Putin-regimet har økt sin krigsinnsats, blant annet med mer eller mindre målrettet angrep på elektrisitet-forsyningen til Kyiv og andre større byer. En desperat Putin er kanskje en enda mer farlig Putin…?

Stramt arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet er fortsatt veldig stramt, og BNP-tallene både i USA og delvis i Europa var sterkere enn ventet. Det er også litt dårlig nytt, fordi det betyr at sentralbankene må sette opp rentene enda mer. Markedet venter faktisk at FED vil sette styringsrenten i USA opp til rundt 5%. Dette er en høy rente i forhold til de vi har sett de siste årene, og det vil bli dramatisk for noen husholdninger og bedrifter. I Norge venter vi (og Norges Bank) at foliorenten vil toppe ut like over 3%. Mange mener at en renteøkning til fra Norges Bank er nok. Vi ser f.eks. at boligmarkedet er svakere, men inflasjonen fortsatt er høy og det er fortsatt stor mangel på arbeidskraft i mange sektorer.

Vi tror også at volatiliteten i finansmarkedene vil være med en oss en stund. Veksten og inflasjonen skal ned, og det skjer gjennom høyere renter. Men svekkelsen i energiprisene, og – forhåpentligvis – tegn på inflasjonen endelig kommer ned gjennom 4. kvartal, kan gi fortsatt god stemning på børs frem mot årsskiftet!

Legg igjen en kommentar

Del innlegg