Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Del innlegg

Aksjemarkedene fortsetter å stige, drevet først og fremst av amerikanske aksjer og de aller største aksjene: FAANG-aksjene og andre teknologiaksjer.  Men Oslo Børs steg også over 2% i juni. Oslo Børs’ oppgang hittil i år er riktignok bare ca. 3% hittil i år – Nasdaq er opp over 30%! – mens nordiske markeder og verdensindeksen er opp ca. 15%. At Oslo Børs ligger såpass langt etter må nok tilskrives at Oslo Børs var sterk i fjor, og at oljepris og naturgassprisen (og kronen!) har vært heller svak.

Renteøkning

Til tross for fortsatt aggressive renteøkninger er global økonomi relativt sterkt. Det er illustrerende for året at det er fra Kina de økonomiske skuffelsene har kommet. Vi ventet jo sterk bedring i veksten i Kina i år, etter at også de la Covid bak seg. Men det er en markert forskjell mellom service-økonomien og industrien. Stemningsbarometer fra servicesektoren viser stigende og svært høy aktivitet, mens de samme barometer fra industrien viser lav og fallende aktivitet. En industritung økonomi som den kinesiske vil da gjerne skuffe, særlig når boligmarkedet i landet også er utfordrende.

Vi ser også forskjeller i hvor stor grad landene lykkes med å bekjempe inflasjonen: I USA ser vi lavere prisvekst enn ventet, og inflasjonen har kommet ned kraftig ned. I Norge og mange andre europeiske land biter inflasjonen seg fast, 12-månedersveksten for kjerneinflasjonen i Norge på 6,7% har «aldri» vært høyere. Dermed fikk vi også dobbel renteøkning fra Norges Bank i juni, som vi også fikk fra ECB og Bank of England. Styringsrenten i Norge er nå på 3,75%, over det som Norges Bank tidligere signaliserte som rentetopp (3,6%). Banken går også langt i å «love» renteøkning i august, dermed ser vi 4-tallet, og vi får nok en styringsrente på 4,25-4,5% før Norges Bank sier seg fornøyd. Det blir dramatisk for en del husholdninger og bedrifter: Boliglånsrenter f.eks. vil da nærmer seg 6%, noe som kan bli tungt for enkelte husholdninger. Likevel er boligprisene sterke: Obos-prisene steg nye 0,6% i Oslo og 0,9% i landet ellers i juni, og OBOS-prisene har steget over 10% hittil i år. Det er oppsiktsvekkende når rentene har steget så kraftig!

Arbeidsmarkedet holder seg stramt

Ledighetstall både internasjonalt og i Norge viser fortsatt veldig lav ledighet. Vi må være oppmerksomme på at vi nå er inne i en kraftig «eldrebølge» i Europa, og det kan være at vi ser en strukturell endring i tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft som gjør at det skal mye til for at arbeidsledigheten øker. Inflasjonen har gitt en kostnadskrise for særlig de husholdningene som har hatt lave marginer, men den har også gitt god lønnsvekst for de fleste arbeidstakergrupper. Kanskje forklarer lønnsveksten også at boligmarkedet er såpass sterkt?

Men selv om de økonomiske indikatorene så langt er sterke, venter de fleste svakere tall i høst. Den siste renteøkningen er fersk, og ikke ennå reflektert i boliglånsrentene til lånekundene. Denne og flere vil imidlertid gjøre rentebelastningen større utover høsten. Vi ser at forbruksgjelden øker, og vi ser at utbudet av boliger øker mer enn salget, og at mange boliger er tungsolgte. Rentemarkedet signaliserer at det økonomiske omslaget kommer veldig raskt: De korte rentene er mye høyere enn de lange. Om rentemarkedet har rett – de har tatt feil hittil – blir det et kraftig taktskifte i høst.

Legg igjen en kommentar

Del innlegg