Alt blir bra?

Alt blir nok bra til slutt, men aksjemarkedet priser kanskje inn at «alt skal bli bra» veldig raskt?

Mens vi opplever tidenes raskeste og dypeste resesjon er aksjemarkedet priset svært høyt på forventet inntjening de neste tolv månedene, en inntjening som også bør være preget av at en venter at veksten skal ta seg raskt opp igjen.

I mai steg 12 måneders fremoverskuende PE til 21,5 for den amerikanske S&P-indeksen, dette er det høyeste nivået siden 2001. Parallelt med dette falt BNP i USA i første kvartal med 5%, og i dag tyder indikatorer på at veksten i 2. kvartal blir betydelig verre.
Denne dualiteten som vi også ser her hjemme med frisk prising på Oslo Børs, er utfordrende: Svært svak realøkonomi og svært sprek prising i aksjemarkedet. Samtidig er vi i det vi vil kalle «uncharted territory»: Et sted der ingen egentlig har en historisk parallell å vise til. Et mulig unntak var i 1968 med drapet på Martin Luther King, påfølgende opptøyer, og også pandemi. Dette året steg børsen ganske greit, men så var også prisingen litt annerledes.

I Norge er prisingen også utfordrende dersom vi ser på aksjekursen i forhold til inntjening både nå og fremover. På bokverdier er børsen nøytralt priset. Det er imidlertid tidspunkt for å stille spørsmål med bokverdiene, spesielt innenfor oljeservice hvor en ser svake tall, store nedskrivinger og selskaper med negativ egenkapital. Seadrill f.eks. er et av oilserviceselskapene som gjør store nedskrivinger. Med 400 mill. NOK i markedsverdi og 63 mrd. NOK i gjeld vil det være obligasjonseierne og bankene som bestemmer skjebnen til dette selskapet og mange andre.

Kapitalmarkedenes lange historie

Koronakrisen er dessverre ikke over, fortsatt er smittetallene høye. «Epi-senteret» har i mai flyttet seg fra Nord-Amerika til Sør-Amerika, der særlig Brasil er hardt rammet. Samtidig ser vi ny oppblomstring i Iran og India. I Kina er tallene bedre, men den kinesiske økonomien vil også være preget av økonomien i USA, Europa og Sør-Vest Asia.

Verden er full av gjeld, nasjoner blir stadig mer gjeldstynget, og stimulansepakkene som koronakrisen krever, gjør at gjeldsbyrden i mange land stiger betydelig. Samtidig er mange bedrifter forgjeldet.

Internasjonalt ser vi at BBB-segmentet, der relativt solide bedrifter låner penger, har sett en veldig vekst. Her i Norge ser vi at mange oljeserviceselskaper har en gjeldsbelastning som vil kreve store tap både hos obligasjonseiere og banker. Likevel får man fortsatt en viss premie for å låne ut i kredittmarkedet, og så lenge man forholder seg til gode forvaltere og relativt sikre lån, fra BB og oppover.

Generelt er det behov for å mane til forsiktighet. Det er et gap mellom prising i markedet og realøkonomien.

Finn trøst i kapitalmarkedenes lange historie. Korreksjoner er som oftest av midlertidig karakter. Historisk sett går markeder opp mye oftere og med mye større margin enn de går ned.

Last ned vår siste Fond & Markedsrapport.

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Petter Slyngstadli

Analysesjef