De fleste av oss blir påvirket av det som nå skjer. Fra å være et virusutbrudd lokalt i Kina, har koronaviruset nå spredt seg til nesten hele verden. Som sparer eller investor er det vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til dette. Er det på tide å selge seg ut, eller har toget gått? Bør man sitte rolig?

Det finnes ingen fasitsvar på disse spørsmålene. Likevel vil vi gi noen tips til hva som er viktig å ta stilling til med jevne mellomrom, men som kanskje er spesielt viktig i den situasjonen vi nå er i. Mange tror at et børsfall på 10-30 prosent påvirker porteføljene mye mer enn det egentlig gjør. Aksjemarkedene har vist seg om og om igjen å være den spareformen som gir best langsiktig avkastning. Men med en pris; I perioder kan det være et volatilt sted å ha sparingen sin. Aksjemarkeder har også dårlige perioder. Det betyr at gode tider kan etterfølges av dårlige, som igjen kan følges av gode. Når markedene faller kraftig åpner det seg store muligheter, både for smarte sparere og investorer.

Men uten de store svingningene vi av og til opplever, ville heller ikke aksjer og fond gitt den høye avkastingen over tid. Alle som investerer i aksjer eller fond vil før eller senere oppleve nedgang i markedene.

Aksjer representerer verdiskapningen i samfunnet bedre enn noe annet. Aksjemarkedet er summen av alles innsats hver dag for å skape verdier.

Men aksjemarkedet speiler også stemningen blant millioner av sparere og investorer, og slik også troen på fremtiden.