fbpx

De fleste av oss blir påvirket av det som nå skjer. Fra å være et virusutbrudd lokalt i Kina, har koronaviruset nå spredt seg til nesten hele verden. Som sparer eller investor er det vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til dette. Er det på tide å selge seg ut, eller har toget gått? Bør man sitte rolig?

Det finnes ingen fasitsvar på disse spørsmålene. Likevel vil vi gi noen tips til hva som er viktig å ta stilling til med jevne mellomrom, men som kanskje er spesielt viktig i den situasjonen vi nå er i. Mange tror at et børsfall på 10-30 prosent påvirker porteføljene mye mer enn det egentlig gjør. Aksjemarkedene har vist seg om og om igjen å være den spareformen som gir best langsiktig avkastning. Men med en pris; I perioder kan det være et volatilt sted å ha sparingen sin. Aksjemarkeder har også dårlige perioder. Det betyr at gode tider kan etterfølges av dårlige, som igjen kan følges av gode. Når markedene faller kraftig åpner det seg store muligheter, både for smarte sparere og investorer.

Men uten de store svingningene vi av og til opplever, ville heller ikke aksjer og fond gitt den høye avkastingen over tid. Alle som investerer i aksjer eller fond vil før eller senere oppleve nedgang i markedene.

Aksjer representerer verdiskapningen i samfunnet bedre enn noe annet. Aksjemarkedet er summen av alles innsats hver dag for å skape verdier.

Men aksjemarkedet speiler også stemningen blant millioner av sparere og investorer, og slik også troen på fremtiden.

Gå gradvis inn

Du bør ikke gå inn med alle pengene samtidig. Gå inn litt og litt. Har børsen falt voldsomt, kan du starte med litt ekstra. Husk likevel at du ikke vet om den vil falle enda mer. Gå inn en gang i uka eller en gang i måneden, alt etter hvordan det passer deg. Da får du en snittkurs for perioden, og slipper å tenke på om du har valgt feil tidspunkt å handle på. Husk at man sjeldent treffer bunn eller topp ved kjøp/ salg.

Fortreng markedsstøyen

Hvis du ikke umiddelbart trenger pengene på et bestemt tidspunkt i fremtiden bør du gjøre ditt beste for å fortrenge markedsstøyen og sitte i ro. Husk at langsiktighet tradisjonelt sett lønner seg.

Gå gradvis ut

Når du så skal selge deg ut av fond eller aksjer, er det fremdeles viktig å tenke steg for steg-prinsippet. Særlig om du har spart mot et mål som for eksempel pensjon, hus eller hytte. Over tid vil ksjemarkedet svinge. Det er unødvendig å selge seg helt ut på ett og samme tidspunkt. Selg deg gradvis ned. Start gjerne nedsalget en god stund før du trenger pengene. Behøver du ikke pengene, la dem stå gjennom urolige tider.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år, og realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.