Innlegg fra Webinar

Markedsuro og spareavtale

Det er spesielle dager i markedet; høy inflasjon og knapphet på ressurser gjør at sentralbankene øker styringsrentene. Forventninger om vedvarende kraftige renteøkninger gjør også at