Innlegg fra Prosjekt

5th Planet Games A/S

Mandatory Offer to acquire all the shares in 5th Planet Games A/S that are not already owned by Skybound Game Studios, Inc. The Offer Price

Drangedal Sparebank – Emisjon

I perioden 8.november -24 november gjennomfører Drangedal Sparebank en garantert fortrinnsrettsemisjon. Banken utsteder 650 000 egenkapitalbevis til kurs 106 kr. Emisjonsbeløpet er på forhånd garantert