Innlegg fra Norne Rente

Norne Rente Juni

Norne rente falt 1,9% og er ned 4,2% hittil i år Norne Renten har hatt en skuffende utvikling hittil i år. Fondet tar moderat med

Norne Rente Mai

Norne Rente falt med 0,8% i mai og er ned 2,3% hittil i år Isolert sett er det kanskje en litt skuffende utvikling i Norne

Norne Rente April

Norne Rente falt steg med 0,1% i april, men er ned 1,5% hittil i år Aksjemarkedet faller delvis fordi rentene også stiger. I april ser

Norne Rente Mars

Norne Rente falt med 0,3% i mars og er ned 1,6% hittil i år. I rentemarkedet ser vi at det «blåser fra alle kanter», et

Norne Rente Februar

Norne Rente falt med 1,1% i februar, og er ned 1,3% hittil i år. Grunnen til at Norne Rente faller er at vi ser en

Norne Rente Januar

Norne Rente falt med 0,2% i januar, en måned som gav litt uro i finansmarkedene. De aller fleste fondene i vårt utvalg falt med 10-60

Norne Rente desember

Norne Rente steg 0,1% i desember og var opp 2,0% i 2021. Det må sies å være en grei avkastning, da pengemarkedsrentene har vært rundt

Norne Rente november

Norne Rente var omtrent uendret i november (-0,06%), og er opp 2% hittil i år.Tendenser til «risk off» betyr at kredittpåslagene går ut litt. Og

Norne Rente Oktober

Norne Rente falt litt tilbake med 0,1% i oktober, og er 2,0% opp hittil i år. Grunnet til at fondet var litt ned var først

Norne Rente September

Norne Rente var uendret i september og er da fortsatt opp 2,1% hittil i år. Rentene steg litt i kjølvannet av FEDs beslutning om å