Norne Rente arkiv

Norne Rente September

Norne Rente var uendret i september og er da fortsatt opp 2,1% hittil i år. Rentene steg litt i kjølvannet av FEDs beslutning om å

Norne Rente August

Norne Rente steg 0,2% i august og er opp 2,1% hittil i år. Storebrand Kreditt og Alfred Berg Income var mest opp i august, med

Norne Rente Juli

Norne Rente steg 0,3% i juli og er opp 1,9% hittil i år. Norne Rente leverte god avkastning i juli, og avkastningen hittil i år

Norne Rente Juni

Norne Rente steg 0,2% i juni og er opp 1,5% hittil i år. I rentemarkedet er kredittpåslagene i ferd med å bunne ut på et

Norne Rente Mai

Norne Rente steg 0,2% i mai og er opp 1,3% hittil i år. I rentemarkedet er kredittpåslagene i ferd med å bunne ut på et

Norne Rente April

Norne Rente steg 0,3% i april og er opp 1,1% hittil i år I rentemarkedet ser vi at kredittpåslagene fortsatt faller, og vi ser god

Norne Rente Mars

I rentemarkedet ser vi at kredittpåslagene fortsatt faller, og vi ser god avkastning i porteføljer med et bra innslag av kredittrisiko. Vi ser imidlertid svakere

Norne Rente Februar

Norne Rente var opp hele 0,2% i januar, og hittil i år er fondet opp 0,7%.   Norne Rente har lite rentedurasjon, og med den

Norne Rente – Januar

Norne Rente fikk en fin start og var opp hele 0,4% i januar. I 2020 var fondet opp 5,6% siden oppstart i april. Til tross

Norne Rente – Desember

Norne Rente var opp 0,3% i november og er opp hele 5,6% siden oppstart. Kredittpåslagene, som har falt kraftig siden april, var mer eller mindre