Månedskommentarer

Månedskommentar Februar

Den gode stemningen fortsetter i finansmarkedene, men vi ser nå en liten forskjell på hvordan aksje- og rentemarkedet vurderer situasjonen. Greie inntjeningstall for 4. kvartal,

Månedskommentar November

Den gode stemningen i aksjemarkedet fortsatte i november, og Oslo Børs var opp nye 4%. Vi har ikke fått det kraftige fallet i inntjeningstallene som

Månedskommentar oktober

Oktober ble en svært god måned i aksjemarkedet, med oppgang på Oslo Børs på 6,6%, og 6 til 8% oppgang i Europa og USA. Til

Månedskommentar September

September 2022 forbedret ikke september-månedens rykte i finansmarkedene: Vi fikk kraftige børsfall, også her hjemme. Oslo Børs var nesten ned 12%, mens internasjonale børser falt

Månedskommentar August

Børsene falt i august, men det norske markeder falt kun med ca. en halv prosent. Internasjonalt var det verre, både den amerikanske og europeiske børser

Markedskommentar juli

Juli ble en overraskende bra måned i aksjemarkedet, med en oppgang på 7-10% i Norge og internasjonalt. Oslo Børs var opp 7,1%, Norden opp 7,2

Månedskommentar Juni

Juni ble en utfordrende måned i aksjemarkedene, og både internasjonale markeder og Oslo Børs falt med 7-10%. Oslo Børs Hovedindeks falt 9,1%. Bakteppet er den

Månedskommentar Mai

Uttrykket er en av de mest slitesterke finansmarkeds-klisjéene, selv om også dette finansielle «husmorrådet» har begrenset med empiri som underbygger det. Etter et par vanskelig

Månedskommentar April

April er ofte en av de månedene i året som gir best avkastning i aksjemarkedene, men denne april-måneden ble preget av børs-, inflasjon og renteuro.