Månedskommentarer

Månedskommentar August

August ble en blandet måned for aksjer, men igjen er det den norske kronen som «beveger nålen». Etter at kronen styrket seg i juli, til

Månedskommentar Juli

Aksjemarkedene var igjen relativt sterke i juli, med Oslo Børs opp ca. 2%. Verdensindeksen omregnet i NOK var riktignok ned ca. 2%, men dette skyldes

Månedskommentar Juni

Aksjemarkedene fortsetter å stige, drevet først og fremst av amerikanske aksjer og de aller største aksjene: FAANG-aksjene og andre teknologiaksjer.  Men Oslo Børs steg også

Markedskommentar

Det er stor forskjell på aksjer og aksjemarkeder (og valuta) i dag. I mai var S&P-indeksen i USA opp, og opp over 5% i norske

Månedskommentar April

Aksjemarkedet steg bra gjennom april, Oslo Børs var opp ca. 3%, etter at markedene la bak seg bank-uroen fra februar og mars. Interessant nok ble

Månedskommentar Februar

Den gode stemningen fortsetter i finansmarkedene, men vi ser nå en liten forskjell på hvordan aksje- og rentemarkedet vurderer situasjonen. Greie inntjeningstall for 4. kvartal,

Månedskommentar November

Den gode stemningen i aksjemarkedet fortsatte i november, og Oslo Børs var opp nye 4%. Vi har ikke fått det kraftige fallet i inntjeningstallene som

Månedskommentar oktober

Oktober ble en svært god måned i aksjemarkedet, med oppgang på Oslo Børs på 6,6%, og 6 til 8% oppgang i Europa og USA. Til

Månedskommentar September

September 2022 forbedret ikke september-månedens rykte i finansmarkedene: Vi fikk kraftige børsfall, også her hjemme. Oslo Børs var nesten ned 12%, mens internasjonale børser falt