Fortrinnsrettsemisjon
Hegra Sparebank

Ta del i bankens verdiskapning!

Tegningsperiode i emisjonen
og handel i tegningsretter
26.januar 2023 kl 09:00 – 9.februar 2023 kl. 16:30
Norne Securities AS er tilrettelegger av en garantert fortrinnsrettsemisjon på NOK 32,25 – 43 millioner i Hegra Sparebank.
Hegra Sparebank utsteder mellom 300 000 – 400 000 egenkapitalbevis til kurs NOK 107,5. Et emisjonsproveny på NOK 32,25 millioner er garantert tegnet av et garantikonsortium.
Eiere av Egenkapitalbevis per 8. desember 2022, som er registrert i Euronext Securities Oslo per utløpet av 12. desember 2022, vil motta tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen. En tegningsrett gir rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis i emisjonen.
Én tegningsrett gir deg rett til å tegne og bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis i Hegra Sparebank for NOK 107,5.
Du kan tegne deg for flere egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til. Hvorvidt du får tildelt flere egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til, og i så tilfelle hvor mange flere egenkapitalbevis du får tildelt, avhenger av totalt antall tegningsretter som ikke blir benyttet og graden av overtegning blant andre tegnere med tegningsretter. Det gis ingen garanti for at tegnede nye egenkapitalbevis uten tilhørende tegningsretter vil bli tildelt på bakgrunn av overtegning.
Man vil kun være sikret tildeling av det antall egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene registrert på VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden

Tegningsrettene vil være unoterte.

Du kan kontakte Norne Securities (telefon: 55 55 91 64) og gi instruksjon om handel av de tegningsretter du ønsker å kjøpe eller selge. Se mer info her

Husk at fristen for å selge eller kjøpe tegningsretter er 9.februar 2023 klokken 16:30 norsk tid. Personer som ønsker å kjøpe eller selge tegningsretter gjennom Norne Securities må opprette aksjehandelsavtale med Norne Securities eller banken, dersom dette ikke er etablert fra før.

Tegningsrettene må benyttes innen utløpet av tegningsperioden

Uavhengig av om du har fått tildelt tegningsretter som eksisterende egenkapitalbeviseier eller kjøpt tegningsretter, må du levere inn en gyldig tegning innen utløpet av tegningsperioden dersom du ønsker å benytte deg av tegningsrettene.

 

E-post: emisjon@norne.no

 

Investment Banking

Investment Banking