fbpx

Ansvar for beslutninger, feil, mangler og tilgjengelighet

Norne Securities (”Norne”) anser informasjonen på sine internettsider som pålitelige, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. 

Informasjonen kan være mangelfull eller unøyaktig.  Norne får levert informasjon fra ulike underleverandører. Feil eller mangler kan oppstå ved formidling av denne type informasjon, både teknisk, kvalitativt og kvantitativt. Brukere av nettsidene til Norne kan dermed ikke holde Norne’s informasjonsleverandører eller andre kilder ansvarlig for mangler ved eller bruk av informasjonen på Norne sine nettsider. Informasjonen vil ofte være med forsinkelse og ikke i sanntid. Norne fraskriver seg således ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene.

Innholdet på Norne sine nettsider er ikke å anse som en anmodning eller anbefaling om konkrete investeringer, eller om å involvere seg i konkrete økonomiske transaksjoner. Relevant, konkret og profesjonell rådgivning bør alltid skaffes til veie før en investeringsbeslutning tas. Disse nettsidene kan ikke danne grunnlag for slike beslutninger.

Brukere av Norne sine nettsider må være klar over at investeringer og handler i finansielle instrumenter og i beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Alle handler eller beslutninger som gjennomføres ved handel på internett, skjer på brukerens egen risiko og enhver bruker vil selv helt ut være ansvarlig for sine beslutninger.

Rettigheter til immaterielle eiendeler

Informasjonen vil som regel være eiet av de aktuelle informasjonskilder, som også ofte har immaterielle rettigheter til informasjonen. Enhver bruker av nettsidene til Norne plikter å respektere rettighetshavernes immaterielle rettigheter, herunder rettigheter tilhørende Norne selv.

Brukere erverver ingen rettigheter til den informasjon som finnes på nettsidene til Norne og kan ikke benytte informasjonen til annet enn til personlig, ikke-kommersiell bruk. Annen bruk av informasjonen, slik som videreformidling eller salg til andre, er ikke tillatt. Dette gjelder enten det er i bearbeidet eller ikke-bearbeidet form.

Brukere i andre land
All informasjon på Norne nettsider er beregnet utelukkende på personer bosatt i Norge og selskaper hjemmehørende i Norge. Intet materiale tilgjengelig på disse nettsider er rettet mot personer eller selskaper utenfor Norge, herunder i EØS-stater, i USA, Canada, Japan, Australia, eller i andre stater hvor denne informasjonen er tilgjengelig.

E-post, aktive lenker og sensitive opplysninger

Vi ber aldri kundene våre oppgi sensitiv, fortrolig eller konfidensielle opplysninger via åpen e-post. Hvis du skulle få en e-post som ser ut som den er fra Norne, med aktive lenker og også ber om sensitive opplysninger, må du ikke besvare denne og den må slettes umiddelbart.

Ta kontakt med oss hvis du opplever dette eller er usikker på en e-post du har mottatt.

Cookies 
Disse Internett-sidene inneholder såkalte cookies. En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av Internett-siden du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker Internett-sidene og til statistikk.

Det finnes to typer cookies. Den første typen lagrer en fil på din harddisk for en spesifisert periode. Denne typen blir brukt til å informere deg om eventuelle nyheter etter siste besøk på siden eller til å huske hvor du ønsker å starte opp på nettstedet. Den andre typen som kalles «session-cookie» lagres bare midlertidig mens du er på siden.

I Norne bruker vi cookies til statistiske formål og for å øke funksjonaliteten for våre brukere på nettsidene.

Force majeure

Norne er ikke pliktig til å betale brukeren eventuell skadeserstatning på grunn av hendelser som skyldes omstendigheter utenfor Norne sin kontroll, f.eks. eksplosjon, brann, oversvømmelse eller annet uhell, sabotasje, krig, streik eller annen arbeidskonflikt, samt endringer i lover og regler eller andre myndighetsbestemmelser. Forbeholdet i forbindelse med streik eller annen arbeidskonflikt gjelder også dersom Norne selv går inn i eller er gjenstand for slike konflikter. I tillegg til det som normalt forstås med omstendigheter utenfor Norne sin kontroll, gjelder også hendelser som gjør det mer kostbart eller vanskeligere for Norne å levere nettjenesten sammenlignet med de opprinnelige forutsetningene. Norne er heller ikke i andre tilfeller pliktig til å betale brukeren skadeserstatning dersom Norne har utvist normal aktsomhet.

Tvister som måtte oppstå med bakgrunn i disse internettsider skal avgjøres etter norsk rett med Bergen tingrett som verneting.