fbpx

Den siste måneden

Norne Rente var opp 0,1% i oktober og er opp 4,5% siden oppstart i april i år.

Kredittpåslagene, som har falt kraftig siden april, har nå stabilisert seg på moderat, lave nivåer. For noen mindre sikre kreditter, både BBB blant de sikreste obligasjonene, men også i high yield markedet, ser vi at noen spreader kommer moderat ut. DNB Nordic IG, der løpende yield har lagt stabilt på 2% gjennom oktober, viser nå en løpende yield på 2,1%, altså moderat høyere. En av årsakene til dette kan også være at Nibor-renten har økt noe, fra 0,25% i september til 0,44% i dag. Nibor øker ofte mot årsskiftet og bankene ønsker i mindre grad å bruke fasilitetene som Norges Bank tilbyr.

Vi ser dermed at vi finner attraktive plasseringer i rentemarkedet til tross for fortsatt svært lave renter. I High Yield markedet, der vi også har mindre plasseringer i Norne Rente, ser vi at løpende yield har stabilisert seg litt under 8%, og dette betrakter vi som en tilstrekkelig kompensasjon for den økte risikoen man tar i høyrentemarkedet.

En liten økning i påslag forklarer en moderat oppgang i oktober, og mens volatiliteten gjerne kan fortsette til vi ser bedring i koronasituasjonen og et klart resultat fra presidentvalget, håper vi at vi kan komme oppunder 5% avkastning i år i Norne Rente.

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.