fbpx

Den siste måneden

Norne Aksje steg hele 4% i september, mens referanseindeksen falt 3,3%!

Hittil i år er fondet opp 10,8%, mot 0,5% for referanseindeksen.

September er betraktet som en av aksjemarkedet vanskeligste måneder, og etter flere måneder med svært sterk utvikling i finansmarkedene, fikk vi også et hvileskjær i aksjemarkedene i september. USAs S&P 500-indeksen var omtrent uendret i måneden, selv om flere av de såkalte «FAANG-aksjene» falt noe tilbake. Oslo Børs var ned ca. 1 %, omtrent det samme som vekstmarkedene (i NOK).

Den nordiske børsen var i særstilling sterk, med en oppgang på hele 7%, drevet av spesielt danske aksjer. Norne Aksje har betydelig eksponering mot nordiske aksjer.

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.