Månedskommentar

Norne Aksje steg 2,1% i juli og aksjefondet er nå opp 3,4% siden oppstart i januar.
Selv om aksjemarkedet steg bra gjennom juli, er det ingen mangel på bekymringer.

For det første må vi vel konstatere at åpningen av økonomiene etter den første bølgen av koronaviruset ikke har gått bedre enn ventet. Mange land står overfor en andre bølge, mens andre land i nok åpnet opp for tidlig, og ser at pilene peker feil vei i forhold til smittevekst. Andre land, særlig i vekstmarkedene, Sør-Amerika og Afrika, strever med å få kontroll på den første bølgen. Mens vi akkurat krysset 10 mill, smittede i månedsskifte mai/juni, ser vi nå at vi er over 18 mill. smittede globalt. Det er mye på en måned, og viser at det er eksponentiell vekst i mange land, om ikke også fremdeles i verden.
Koronanedstegningene påvirket økonomiene i svært stor grad i 2. kvartal. Veksttallene viser at BNP i europeiske land falt mellom 10 og 20% i 2. kvartal og er ned tilsvarende siste år. I USA falt BNP med 32,9% (annualisert) – likevel mindre enn ventet(!) – og BNP er ned ca. 7% i USA det siste året. De svakeste tallene vi har sett noensinne. Samtidig meldes det om at pilene snudde i juni, og mange makrotall, blant annet PMI-indeksene, peker nå oppover. Konsumet var også sterkt i mange land i juni.

Aksjemarkedet er fortsatt friskt priset, men vi ser samtidig at inntjeningsestimatene, særlig i USA og Norge, har bunnet ut. Rapporteringen for 2. kvartal har dermed vært noe bedre enn ventet. I USA er det særlig de såkalte «FAANG-aksjene», Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google (Alphabet) som leverte svært gode tall.

I Norne Aksje solgte vi oss ut av Storebrand Global Multifaktor etter en periode med svak avkastning og kjøpte mer i KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar, blant annet. I Norden gjorde vi plass til Alfred Berg Nordic Small Cap, markedet for mindre selskaper i Norden har levert svært bra over tid. Vi solgte oss ut i Holberg Rurik og Storebrand Indeks Nye Markeder, og kjøpte KLP Fremvoksende Markeder Indeks I.

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.