Norne Kombi 20

Fondenes underliggende posisjoner er hovedsakelig speilinger av Norne Aksje og Norne Rente. Med kombinasjonsfond får du løpende rebalansering mellom renter og aksjer, samt at det aktivt justeres hvor mye aksje-eksponering det enkelte fondet har avhengig av markedsforholdene.

Kommentar til fondet

Print Friendly, PDF & Email