Våre Fond

Enklere fondssparing

Noen ganger kan det være vanskelig å velge. For å gjøre sparing i fond enklere for deg, har vi satt sammen fem ulike fondspakker i tillegg til at vi tilbyr et bredt utvalg av ulike aksjefond. Hvordan du bør fordele sparingen din mellom aksjefond og rentefond avhenger av om du har kort, mellomlang eller lang sparehorisont og hvor mye risiko du er villig til å ta.

Smart sparing - Våre Fond

  • NORNE AKSJE
  • NORNE RENTE
  • NORNE KOMBI 20/50/80
  • NØKKELINFORMASJON

Norne aksje er et fond der du slipper å tenke på om du sparer rett. Norne Aksje er et vedlikeholdsfritt aksjefond bestående av et utvalg andre underliggende fond. Ved å spare i Norne Aksje sprer du risikoen på mange fond, og dermed også på tvers av selskaper og markeder. Vi skifter ut de som gjør det dårlig, og tar inn de som forventes å gjøre det bra.

Norne Rente er et alternativ til banksparing- men uten årlig beskatning. Fondet er et obligasjonsfond bestående av et utvalg av andre underliggende fond. Plasseringene vil svinge i verdi- altså utsettes pengene for mer risiko enn ved banksparing. Obligasjonsfond plasserer sine midler i rentepapirer med lengre løpetid enn ett år. Norne Rente har som ambisjon å levere en avkastning som over tid er 1-2% høyere enn bankrente.

Norne Kombi er som navnet indikerer kombinasjoner av aksje og renteandeler. Kombi 20 har 20% aksjeandel og behandles skattemessig som et rentefond. Kombi 50 har 50% fordeling mellom de to. Kombi 80 har 80% aksjeandel og kan holdes på aksjesparekonto og faller innenfor fritaksmetoden for bedrifter. Fondenes underliggende posisjoner er hovedsakelig speilinger av Norne Aksje og Norne Rente. Med kombinasjonsfond får du løpende rebalansering mellom renter og aksjer, samt at det aktivt justeres hvor mye aksje-eksponering det enkelte fondet har avhengig av markedsforholdene.

Alle fond er pålagt å ha nøkkelinformasjon. Nøkkelinformasjonen skal gjøre det mulig for investor å forstå fondets struktur og risiko slik at investor kan gjøre investeringsbeslutninger på et informert grunnlag. I pdf'ene under finner du blant annet informasjon om fondets mål, investeringspolitikk, risiko- og investeringsprofil.