Priser & Avtaler Fond

Priser

Her finner du Nornes pristabell og liste over forvaltningshonorar i det enkelte fond, og tilhørende andel som tilbakeføres til deg som kunde.

Totalkostnad for deg som kunde er summen av forvaltningshonorar i fondet etter tilbakeføring, pluss honorar etter prismodell til bank/Norne (depothonorar) som definert i tabellen under.

Det er ingen kostnader ved opprettelse av fondssparing, eller kjøp og salg av fond.

Depothonorar

For en portefølje av flere typer fond blir totalpris en vektet funksjon av innhold. Kombinasjonsfond med aksjeandel under 51% kategoriseres som rentefond.

Etter skatt

Porteføljens størrelseRente (R)- og indeksfond (Indx)Aktive aksjefond (A)
Opp til 1 MNOK0,23/0,20%0,61 %
Over 1 MNOK0,20%/0,17%0,44 %

Før skatt

Forvaltningshonorar og tilbakeføring

  • Aksjefond
  • Rentefond
  • Kombinasjonsfond
  • Alle fond