Priser & Avtaler Fond

Priser

Her finner du Nornes pristabell og liste over forvaltningshonorar i det enkelte fond, og tilhørende andel som tilbakeføres til deg som kunde.

Totalkostnad for deg som kunde er summen av forvaltningshonorar i fondet etter tilbakeføring, pluss honorar etter prismodell til bank/Norne (depothonorar) som definert i tabellen under.

Det er ingen kostnader ved opprettelse av fondssparing, eller kjøp og salg av fond.

Depothonorar

For en portefølje av flere typer fond blir totalpris en vektet funksjon av innhold. Kombinasjonsfond med aksjeandel under 51% kategoriseres som rentefond.

Etter skatt

Porteføljens størrelseRente (R)- og indeksfond (Indx)Aktive aksjefond (A)
Opp til 1 MNOK0,23/0,20%0,61 %
Over 1 MNOK0,20%/0,17%0,44 %

Før skatt

Forvaltningshonorar og tilbakeføring

  • Aksjefond
  • Rentefond
  • Kombinasjonsfond
  • Alle fond

FONDForvaltningshonorarTilbakeført forvaltningshonorarPris forvaltning etter tilbakeføringKategoriResultatbasert avgiftMin.tegning
SKAGEN m2 A1,50 %0,488 %1,013 %AJA
SKAGEN Vekst A1,00 %0,650 %0,350 %AJA
SKAGEN Tellus A0,80 %0,248 %0,552 %A
SKAGEN Select 801,22 %0,550 %0,670 %Kombi>51%JA, i underfond
SKAGEN Select 600,98 %0,300 %0,680 %Kombi>51%JA, i underfond
SKAGEN Select 300,76 %0,220 %0,540 %Kombi<51%JA, i underfond
SKAGEN Select 150,64 %0,180 %0,460 %Kombi<51%JA, i underfond
SKAGEN Select 1001,43 %0,680 %0,750 %AJA, i underfond
SKAGEN Kon-Tiki A2,00 %0,650 %1,350 %AJA
SKAGEN Høyrente0,25 %0,125 %0,125 %R
SKAGEN Focus A1,60 %0,520 %1,080 %A
SKAGEN Avkastning0,50 %0,250 %0,250 %R
SKAGEN Insight1,50 %0,000 %1,500 %A
SKAGEN Credit NOK0,80 %0,600 %0,200 %R
SKAGEN Balanse 60/400,86 %0,645 %0,215 %Kombi>51%
ODIN USA C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN USA B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN USA A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Sverige C1,20 %0,600 %0,600 %A
ODIN Sverige B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Sverige A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Rente C0,40 %0,200 %0,200 %R
ODIN Rente B0,30 %0,150 %0,150 %R1 000 000
ODIN Rente A0,20 %0,100 %0,100 %R10 000 000
ODIN Likviditet C0,40 %0,200 %0,200 %R
ODIN Europeisk Obligasjon C0,50 %0,250 %0,250 %R
ODIN Norge C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Norge B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Norge A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Norden C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Norden B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Norden A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Likviditet A0,15 %0,000 %0,150 %R
ODIN Kreditt C0,75 %0,375 %0,375 %R
ODIN Kreditt B0,60 %0,300 %0,300 %R1 000 000
ODIN Norsk Obligasjon C0,50 %0,250 %0,250 %R
ODIN Konservativ C0,70 %0,350 %0,350 %Kombi<51%
ODIN Horisont C1,25 %0,625 %0,625 %Kombi>51%
ODIN Global C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Global B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Global A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Flex B0,65 %0,000 %0,650 %Kombi<51%1 000 000
ODIN Flex C1,00 %0,500 %0,500 %Kombi<51%
ODIN Finland C2,00 %1,000 %1,000 %A
ODIN Finland B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Finland A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Europa C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Europa B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Emerging Markets C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Emerging Markets B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Emerging Markets A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Eiendom C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Eiendom B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Eiendom A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Aksje C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Aksje B1,00 %0,500 %0,500 %A
ODIN Aksje A0,75 %0,250 %0,500 %A
ODIN Europa A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
Holberg Triton A2,00 %1,000 %1,000 %A
Holberg Rurik B2,50 %1,250 %1,250 %A
Holberg Rurik A2,00 %1,000 %1,000 %A
Holberg Obligasjon Norden A0,30 %0,150 %0,150 %R
Holberg OMF0,15 %0,075 %0,075 %R
Holberg Norge A1,50 %0,750 %0,750 %A
Holberg Norden A1,50 %0,750 %0,750 %A
Holberg Likviditet A0,25 %0,125 %0,125 %R
Holberg Kreditt A0,80 %0,400 %0,400 %R
Holberg Global B2,00 %1,000 %1,000 %A
Eika Spar1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Obligasjon0,20 %0,100 %0,100 %R
Eika Norge1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Norden1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Kreditt0,80 %0,400 %0,400 %R
Eika Global1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Egenkapitalbevis1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Balansert1,20 %0,600 %0,600 %Kombi<51%
Eika Alpha2,50 %1,250 %1,250 %A
Eika Pengemarked0,40 %0,200 %0,200 %R
DNB USA Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Telecom A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Teknologi R0,75 %0,000 %0,750 %AJA
DNB Teknologi A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB TMT Absolute Return Retail A (NOK)1,50 %0,450 %1,050 %AJA
DNB SMB A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Fund - Private Equity retail B (NOK)1,75 %0,150 %1,600 %A
DNB Obligasjon E0,20 %0,050 %0,150 %R10 000 000
DNB Obligasjon A0,50 %0,150 %0,350 %R
DNB Norge Selektiv E0,80 %0,240 %0,560 %A10 000 000
DNB Norge Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Norge D0,75 %0,080 %0,670 %A10 000 000
DNB Norge A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Norden Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Norden C1,00 %0,120 %0,880 %A2 500 000
DNB Norge Selektiv C1,00 %0,120 %0,880 %A2 500 000
DNB Norge Selektiv A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Norge C1,00 %0,120 %0,880 %A2 500 000
DNB Norden A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Miljøinvest A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Likviditet A0,35 %0,105 %0,245 %R
DNB Likviditet D0,20 %0,080 %0,120 %R5 000 000
DNB Lang Obligasjon 200,20 %0,060 %0,140 %R
DNB Kredittobligasjon D0,20 %0,080 %0,120 %R5 000 000
DNB Fund - India Retail A (NOK)1,50 %0,600 %0,900 %A
DNB High Yield A0,80 %0,240 %0,560 %R
DNB High Yield D0,40 %0,080 %0,320 %R5 000 000
DNB Health Care A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Grønt Norden A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Global Valutasikret0,50 %0,150 %0,350 %Indx
DNB Global Marked Valutasikret0,20 %0,060 %0,140 %Indx1 000 000
DNB Global Lavkarbon A0,60 %0,180 %0,420 %A
DNB Global Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Global High Grade0,30 %0,090 %0,210 %R
DNB Global Emerging Markets A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Global Em. Mark. Indeks A0,30 %0,090 %0,210 %Indx
DNB Global Credit Short0,45 %0,135 %0,315 %R1 000 000
DNB Global Credit C0,45 %0,120 %0,330 %R1 000 000
DNB Global A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Global E0,50 %0,050 %0,450 %A10 000 000
DNB Global C1,00 %0,120 %0,880 %A2 500 000
DNB Finans A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB FRN 20 D0,15 %0,045 %0,105 %R
DNB European Covered Bonds0,20 %0,060 %0,140 %R
DNB Europa Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Barnefond A0,40 %0,120 %0,280 %A
DNB Asian Small Cap Retail A1,75 %0,525 %1,225 %A
DNB Aktiv Rente C0,30 %0,120 %0,180 %R2 500 000
DNB Aktiv Rente A0,50 %0,150 %0,350 %R
DNB Aktiv 801,10 %0,330 %0,770 %Kombi>51%
DNB Aktiv 500,95 %0,285 %0,665 %Kombi<51%
DNB Aktiv 300,80 %0,240 %0,560 %Kombi<51%
DNB Aktiv 1001,20 %0,360 %0,840 %Kombi>51%
DNB Aktiv 100,55 %0,165 %0,385 %Kombi<51%
ODIN Norden C1,50 %0,750 %0,750 %A
Holberg Global A1,50 %0,825 %0,675 %A
SKAGEN Global A1,00 %0,650 %0,350 %AJA
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II0,23 %0,100 %0,130 %Indx
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar0,18 %0,080 %0,100 %Indx
Norne Kombinasjon 200,80 %0,450 %0,350 %Kombi<51%
Norne Kombinasjon 501,10 %0,700 %0,400 %Kombi<51%
Norne Rente0,50 %0,200 %0,300 %R
Norne Aksje1,50 %1,000 %0,500 %A

FONDForvaltningshonorarTilbakeført forvaltningshonorarPris forvaltning etter tilbakeføringKategoriResultatbasert avgiftMin.tegning
SKAGEN m2 A1,50 %0,488 %1,013 %AJA
SKAGEN Vekst A1,00 %0,650 %0,350 %AJA
SKAGEN Tellus A0,80 %0,248 %0,552 %A
SKAGEN Select 801,22 %0,550 %0,670 %Kombi>51%JA, i underfond
SKAGEN Select 600,98 %0,300 %0,680 %Kombi>51%JA, i underfond
SKAGEN Select 300,76 %0,220 %0,540 %Kombi<51%JA, i underfond
SKAGEN Select 150,64 %0,180 %0,460 %Kombi<51%JA, i underfond
SKAGEN Select 1001,43 %0,680 %0,750 %AJA, i underfond
SKAGEN Kon-Tiki A2,00 %0,650 %1,350 %AJA
SKAGEN Høyrente0,25 %0,125 %0,125 %R
SKAGEN Focus A1,60 %0,520 %1,080 %A
SKAGEN Avkastning0,50 %0,250 %0,250 %R
SKAGEN Insight1,50 %0,000 %1,500 %A
SKAGEN Credit NOK0,80 %0,600 %0,200 %R
SKAGEN Balanse 60/400,86 %0,645 %0,215 %Kombi>51%
ODIN USA C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN USA B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN USA A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Sverige C1,20 %0,600 %0,600 %A
ODIN Sverige B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Sverige A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Rente C0,40 %0,200 %0,200 %R
ODIN Rente B0,30 %0,150 %0,150 %R1 000 000
ODIN Rente A0,20 %0,100 %0,100 %R10 000 000
ODIN Likviditet C0,40 %0,200 %0,200 %R
ODIN Europeisk Obligasjon C0,50 %0,250 %0,250 %R
ODIN Norge C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Norge B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Norge A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Norden C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Norden B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Norden A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Likviditet A0,15 %0,000 %0,150 %R
ODIN Kreditt C0,75 %0,375 %0,375 %R
ODIN Kreditt B0,60 %0,300 %0,300 %R1 000 000
ODIN Norsk Obligasjon C0,50 %0,250 %0,250 %R
ODIN Konservativ C0,70 %0,350 %0,350 %Kombi<51%
ODIN Horisont C1,25 %0,625 %0,625 %Kombi>51%
ODIN Global C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Global B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Global A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Flex B0,65 %0,000 %0,650 %Kombi<51%1 000 000
ODIN Flex C1,00 %0,500 %0,500 %Kombi<51%
ODIN Finland C2,00 %1,000 %1,000 %A
ODIN Finland B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Finland A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Europa C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Europa B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Emerging Markets C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Emerging Markets B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Emerging Markets A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Eiendom C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Eiendom B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Eiendom A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Aksje C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Aksje B1,00 %0,500 %0,500 %A
ODIN Aksje A0,75 %0,250 %0,500 %A
ODIN Europa A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
Holberg Triton A2,00 %1,000 %1,000 %A
Holberg Rurik B2,50 %1,250 %1,250 %A
Holberg Rurik A2,00 %1,000 %1,000 %A
Holberg Obligasjon Norden A0,30 %0,150 %0,150 %R
Holberg OMF0,15 %0,075 %0,075 %R
Holberg Norge A1,50 %0,750 %0,750 %A
Holberg Norden A1,50 %0,750 %0,750 %A
Holberg Likviditet A0,25 %0,125 %0,125 %R
Holberg Kreditt A0,80 %0,400 %0,400 %R
Holberg Global B2,00 %1,000 %1,000 %A
Eika Spar1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Obligasjon0,20 %0,100 %0,100 %R
Eika Norge1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Norden1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Kreditt0,80 %0,400 %0,400 %R
Eika Global1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Egenkapitalbevis1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Balansert1,20 %0,600 %0,600 %Kombi<51%
Eika Alpha2,50 %1,250 %1,250 %A
Eika Pengemarked0,40 %0,200 %0,200 %R
DNB USA Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Telecom A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Teknologi R0,75 %0,000 %0,750 %AJA
DNB Teknologi A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB TMT Absolute Return Retail A (NOK)1,50 %0,450 %1,050 %AJA
DNB SMB A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Fund - Private Equity retail B (NOK)1,75 %0,150 %1,600 %A
DNB Obligasjon E0,20 %0,050 %0,150 %R10 000 000
DNB Obligasjon A0,50 %0,150 %0,350 %R
DNB Norge Selektiv E0,80 %0,240 %0,560 %A10 000 000
DNB Norge Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Norge D0,75 %0,080 %0,670 %A10 000 000
DNB Norge A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Norden Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Norden C1,00 %0,120 %0,880 %A2 500 000
DNB Norge Selektiv C1,00 %0,120 %0,880 %A2 500 000
DNB Norge Selektiv A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Norge C1,00 %0,120 %0,880 %A2 500 000
DNB Norden A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Miljøinvest A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Likviditet A0,35 %0,105 %0,245 %R
DNB Likviditet D0,20 %0,080 %0,120 %R5 000 000
DNB Lang Obligasjon 200,20 %0,060 %0,140 %R
DNB Kredittobligasjon D0,20 %0,080 %0,120 %R5 000 000
DNB Fund - India Retail A (NOK)1,50 %0,600 %0,900 %A
DNB High Yield A0,80 %0,240 %0,560 %R
DNB High Yield D0,40 %0,080 %0,320 %R5 000 000
DNB Health Care A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Grønt Norden A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Global Valutasikret0,50 %0,150 %0,350 %Indx
DNB Global Marked Valutasikret0,20 %0,060 %0,140 %Indx1 000 000
DNB Global Lavkarbon A0,60 %0,180 %0,420 %A
DNB Global Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Global High Grade0,30 %0,090 %0,210 %R
DNB Global Emerging Markets A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Global Em. Mark. Indeks A0,30 %0,090 %0,210 %Indx
DNB Global Credit Short0,45 %0,135 %0,315 %R1 000 000
DNB Global Credit C0,45 %0,120 %0,330 %R1 000 000
DNB Global A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Global E0,50 %0,050 %0,450 %A10 000 000
DNB Global C1,00 %0,120 %0,880 %A2 500 000
DNB Finans A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB FRN 20 D0,15 %0,045 %0,105 %R
DNB European Covered Bonds0,20 %0,060 %0,140 %R
DNB Europa Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Barnefond A0,40 %0,120 %0,280 %A
DNB Asian Small Cap Retail A1,75 %0,525 %1,225 %A
DNB Aktiv Rente C0,30 %0,120 %0,180 %R2 500 000
DNB Aktiv Rente A0,50 %0,150 %0,350 %R
DNB Aktiv 801,10 %0,330 %0,770 %Kombi>51%
DNB Aktiv 500,95 %0,285 %0,665 %Kombi<51%
DNB Aktiv 300,80 %0,240 %0,560 %Kombi<51%
DNB Aktiv 1001,20 %0,360 %0,840 %Kombi>51%
DNB Aktiv 100,55 %0,165 %0,385 %Kombi<51%
ODIN Norden C1,50 %0,750 %0,750 %A
Holberg Global A1,50 %0,825 %0,675 %A
SKAGEN Global A1,00 %0,650 %0,350 %AJA
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II0,23 %0,100 %0,130 %Indx
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar0,18 %0,080 %0,100 %Indx
Norne Kombinasjon 200,80 %0,450 %0,350 %Kombi<51%
Norne Kombinasjon 501,10 %0,700 %0,400 %Kombi<51%
Norne Rente0,50 %0,200 %0,300 %R
Norne Aksje1,50 %1,000 %0,500 %A

FONDForvaltningshonorarTilbakeført forvaltningshonorarPris forvaltning etter tilbakeføringKategoriResultatbasert avgiftMin.tegning
SKAGEN m2 A1,50 %0,488 %1,013 %AJA
SKAGEN Vekst A1,00 %0,650 %0,350 %AJA
SKAGEN Tellus A0,80 %0,248 %0,552 %A
SKAGEN Select 801,22 %0,550 %0,670 %Kombi>51%JA, i underfond
SKAGEN Select 600,98 %0,300 %0,680 %Kombi>51%JA, i underfond
SKAGEN Select 300,76 %0,220 %0,540 %Kombi<51%JA, i underfond
SKAGEN Select 150,64 %0,180 %0,460 %Kombi<51%JA, i underfond
SKAGEN Select 1001,43 %0,680 %0,750 %AJA, i underfond
SKAGEN Kon-Tiki A2,00 %0,650 %1,350 %AJA
SKAGEN Høyrente0,25 %0,125 %0,125 %R
SKAGEN Focus A1,60 %0,520 %1,080 %A
SKAGEN Avkastning0,50 %0,250 %0,250 %R
SKAGEN Insight1,50 %0,000 %1,500 %A
SKAGEN Credit NOK0,80 %0,600 %0,200 %R
SKAGEN Balanse 60/400,86 %0,645 %0,215 %Kombi>51%
ODIN USA C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN USA B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN USA A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Sverige C1,20 %0,600 %0,600 %A
ODIN Sverige B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Sverige A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Rente C0,40 %0,200 %0,200 %R
ODIN Rente B0,30 %0,150 %0,150 %R1 000 000
ODIN Rente A0,20 %0,100 %0,100 %R10 000 000
ODIN Likviditet C0,40 %0,200 %0,200 %R
ODIN Europeisk Obligasjon C0,50 %0,250 %0,250 %R
ODIN Norge C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Norge B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Norge A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Norden C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Norden B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Norden A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Likviditet A0,15 %0,000 %0,150 %R
ODIN Kreditt C0,75 %0,375 %0,375 %R
ODIN Kreditt B0,60 %0,300 %0,300 %R1 000 000
ODIN Norsk Obligasjon C0,50 %0,250 %0,250 %R
ODIN Konservativ C0,70 %0,350 %0,350 %Kombi<51%
ODIN Horisont C1,25 %0,625 %0,625 %Kombi>51%
ODIN Global C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Global B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Global A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Flex B0,65 %0,000 %0,650 %Kombi<51%1 000 000
ODIN Flex C1,00 %0,500 %0,500 %Kombi<51%
ODIN Finland C2,00 %1,000 %1,000 %A
ODIN Finland B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Finland A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Europa C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Europa B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Emerging Markets C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Emerging Markets B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Emerging Markets A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Eiendom C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Eiendom B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Eiendom A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Aksje C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Aksje B1,00 %0,500 %0,500 %A
ODIN Aksje A0,75 %0,250 %0,500 %A
ODIN Europa A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
Holberg Triton A2,00 %1,000 %1,000 %A
Holberg Rurik B2,50 %1,250 %1,250 %A
Holberg Rurik A2,00 %1,000 %1,000 %A
Holberg Obligasjon Norden A0,30 %0,150 %0,150 %R
Holberg OMF0,15 %0,075 %0,075 %R
Holberg Norge A1,50 %0,750 %0,750 %A
Holberg Norden A1,50 %0,750 %0,750 %A
Holberg Likviditet A0,25 %0,125 %0,125 %R
Holberg Kreditt A0,80 %0,400 %0,400 %R
Holberg Global B2,00 %1,000 %1,000 %A
Eika Spar1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Obligasjon0,20 %0,100 %0,100 %R
Eika Norge1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Norden1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Kreditt0,80 %0,400 %0,400 %R
Eika Global1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Egenkapitalbevis1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Balansert1,20 %0,600 %0,600 %Kombi<51%
Eika Alpha2,50 %1,250 %1,250 %A
Eika Pengemarked0,40 %0,200 %0,200 %R
DNB USA Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Telecom A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Teknologi R0,75 %0,000 %0,750 %AJA
DNB Teknologi A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB TMT Absolute Return Retail A (NOK)1,50 %0,450 %1,050 %AJA
DNB SMB A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Fund - Private Equity retail B (NOK)1,75 %0,150 %1,600 %A
DNB Obligasjon E0,20 %0,050 %0,150 %R10 000 000
DNB Obligasjon A0,50 %0,150 %0,350 %R
DNB Norge Selektiv E0,80 %0,240 %0,560 %A10 000 000
DNB Norge Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Norge D0,75 %0,080 %0,670 %A10 000 000
DNB Norge A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Norden Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Norden C1,00 %0,120 %0,880 %A2 500 000
DNB Norge Selektiv C1,00 %0,120 %0,880 %A2 500 000
DNB Norge Selektiv A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Norge C1,00 %0,120 %0,880 %A2 500 000
DNB Norden A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Miljøinvest A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Likviditet A0,35 %0,105 %0,245 %R
DNB Likviditet D0,20 %0,080 %0,120 %R5 000 000
DNB Lang Obligasjon 200,20 %0,060 %0,140 %R
DNB Kredittobligasjon D0,20 %0,080 %0,120 %R5 000 000
DNB Fund - India Retail A (NOK)1,50 %0,600 %0,900 %A
DNB High Yield A0,80 %0,240 %0,560 %R
DNB High Yield D0,40 %0,080 %0,320 %R5 000 000
DNB Health Care A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Grønt Norden A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Global Valutasikret0,50 %0,150 %0,350 %Indx
DNB Global Marked Valutasikret0,20 %0,060 %0,140 %Indx1 000 000
DNB Global Lavkarbon A0,60 %0,180 %0,420 %A
DNB Global Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Global High Grade0,30 %0,090 %0,210 %R
DNB Global Emerging Markets A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Global Em. Mark. Indeks A0,30 %0,090 %0,210 %Indx
DNB Global Credit Short0,45 %0,135 %0,315 %R1 000 000
DNB Global Credit C0,45 %0,120 %0,330 %R1 000 000
DNB Global A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Global E0,50 %0,050 %0,450 %A10 000 000
DNB Global C1,00 %0,120 %0,880 %A2 500 000
DNB Finans A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB FRN 20 D0,15 %0,045 %0,105 %R
DNB European Covered Bonds0,20 %0,060 %0,140 %R
DNB Europa Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Barnefond A0,40 %0,120 %0,280 %A
DNB Asian Small Cap Retail A1,75 %0,525 %1,225 %A
DNB Aktiv Rente C0,30 %0,120 %0,180 %R2 500 000
DNB Aktiv Rente A0,50 %0,150 %0,350 %R
DNB Aktiv 801,10 %0,330 %0,770 %Kombi>51%
DNB Aktiv 500,95 %0,285 %0,665 %Kombi<51%
DNB Aktiv 300,80 %0,240 %0,560 %Kombi<51%
DNB Aktiv 1001,20 %0,360 %0,840 %Kombi>51%
DNB Aktiv 100,55 %0,165 %0,385 %Kombi<51%
ODIN Norden C1,50 %0,750 %0,750 %A
Holberg Global A1,50 %0,825 %0,675 %A
SKAGEN Global A1,00 %0,650 %0,350 %AJA
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II0,23 %0,100 %0,130 %Indx
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar0,18 %0,080 %0,100 %Indx
Norne Kombinasjon 200,80 %0,450 %0,350 %Kombi<51%
Norne Kombinasjon 501,10 %0,700 %0,400 %Kombi<51%
Norne Rente0,50 %0,200 %0,300 %R
Norne Aksje1,50 %1,000 %0,500 %A

FONDForvaltningshonorarTilbakeført forvaltningshonorarPris forvaltning etter tilbakeføringKategoriResultatbasert avgiftMin.tegning
SKAGEN m2 A1,50 %0,488 %1,013 %AJA
SKAGEN Vekst A1,00 %0,650 %0,350 %AJA
SKAGEN Tellus A0,80 %0,248 %0,552 %A
SKAGEN Select 801,22 %0,550 %0,670 %Kombi>51%JA, i underfond
SKAGEN Select 600,98 %0,300 %0,680 %Kombi>51%JA, i underfond
SKAGEN Select 300,76 %0,220 %0,540 %Kombi<51%JA, i underfond
SKAGEN Select 150,64 %0,180 %0,460 %Kombi<51%JA, i underfond
SKAGEN Select 1001,43 %0,680 %0,750 %AJA, i underfond
SKAGEN Kon-Tiki A2,00 %0,650 %1,350 %AJA
SKAGEN Høyrente0,25 %0,125 %0,125 %R
SKAGEN Focus A1,60 %0,520 %1,080 %A
SKAGEN Avkastning0,50 %0,250 %0,250 %R
SKAGEN Insight1,50 %0,000 %1,500 %A
SKAGEN Credit NOK0,80 %0,600 %0,200 %R
SKAGEN Balanse 60/400,86 %0,645 %0,215 %Kombi>51%
ODIN USA C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN USA B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN USA A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Sverige C1,20 %0,600 %0,600 %A
ODIN Sverige B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Sverige A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Rente C0,40 %0,200 %0,200 %R
ODIN Rente B0,30 %0,150 %0,150 %R1 000 000
ODIN Rente A0,20 %0,100 %0,100 %R10 000 000
ODIN Likviditet C0,40 %0,200 %0,200 %R
ODIN Europeisk Obligasjon C0,50 %0,250 %0,250 %R
ODIN Norge C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Norge B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Norge A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Norden C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Norden B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Norden A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Likviditet A0,15 %0,000 %0,150 %R
ODIN Kreditt C0,75 %0,375 %0,375 %R
ODIN Kreditt B0,60 %0,300 %0,300 %R1 000 000
ODIN Norsk Obligasjon C0,50 %0,250 %0,250 %R
ODIN Konservativ C0,70 %0,350 %0,350 %Kombi<51%
ODIN Horisont C1,25 %0,625 %0,625 %Kombi>51%
ODIN Global C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Global B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Global A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Flex B0,65 %0,000 %0,650 %Kombi<51%1 000 000
ODIN Flex C1,00 %0,500 %0,500 %Kombi<51%
ODIN Finland C2,00 %1,000 %1,000 %A
ODIN Finland B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Finland A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Europa C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Europa B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Emerging Markets C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Emerging Markets B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Emerging Markets A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Eiendom C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Eiendom B1,00 %0,500 %0,500 %A1 000 000
ODIN Eiendom A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
ODIN Aksje C1,50 %0,750 %0,750 %A
ODIN Aksje B1,00 %0,500 %0,500 %A
ODIN Aksje A0,75 %0,250 %0,500 %A
ODIN Europa A0,75 %0,250 %0,500 %A10 000 000
Holberg Triton A2,00 %1,000 %1,000 %A
Holberg Rurik B2,50 %1,250 %1,250 %A
Holberg Rurik A2,00 %1,000 %1,000 %A
Holberg Obligasjon Norden A0,30 %0,150 %0,150 %R
Holberg OMF0,15 %0,075 %0,075 %R
Holberg Norge A1,50 %0,750 %0,750 %A
Holberg Norden A1,50 %0,750 %0,750 %A
Holberg Likviditet A0,25 %0,125 %0,125 %R
Holberg Kreditt A0,80 %0,400 %0,400 %R
Holberg Global B2,00 %1,000 %1,000 %A
Eika Spar1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Obligasjon0,20 %0,100 %0,100 %R
Eika Norge1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Norden1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Kreditt0,80 %0,400 %0,400 %R
Eika Global1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Egenkapitalbevis1,50 %0,750 %0,750 %A
Eika Balansert1,20 %0,600 %0,600 %Kombi<51%
Eika Alpha2,50 %1,250 %1,250 %A
Eika Pengemarked0,40 %0,200 %0,200 %R
DNB USA Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Telecom A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Teknologi R0,75 %0,000 %0,750 %AJA
DNB Teknologi A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB TMT Absolute Return Retail A (NOK)1,50 %0,450 %1,050 %AJA
DNB SMB A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Fund - Private Equity retail B (NOK)1,75 %0,150 %1,600 %A
DNB Obligasjon E0,20 %0,050 %0,150 %R10 000 000
DNB Obligasjon A0,50 %0,150 %0,350 %R
DNB Norge Selektiv E0,80 %0,240 %0,560 %A10 000 000
DNB Norge Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Norge D0,75 %0,080 %0,670 %A10 000 000
DNB Norge A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Norden Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Norden C1,00 %0,120 %0,880 %A2 500 000
DNB Norge Selektiv C1,00 %0,120 %0,880 %A2 500 000
DNB Norge Selektiv A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Norge C1,00 %0,120 %0,880 %A2 500 000
DNB Norden A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Miljøinvest A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Likviditet A0,35 %0,105 %0,245 %R
DNB Likviditet D0,20 %0,080 %0,120 %R5 000 000
DNB Lang Obligasjon 200,20 %0,060 %0,140 %R
DNB Kredittobligasjon D0,20 %0,080 %0,120 %R5 000 000
DNB Fund - India Retail A (NOK)1,50 %0,600 %0,900 %A
DNB High Yield A0,80 %0,240 %0,560 %R
DNB High Yield D0,40 %0,080 %0,320 %R5 000 000
DNB Health Care A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Grønt Norden A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Global Valutasikret0,50 %0,150 %0,350 %Indx
DNB Global Marked Valutasikret0,20 %0,060 %0,140 %Indx1 000 000
DNB Global Lavkarbon A0,60 %0,180 %0,420 %A
DNB Global Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Global High Grade0,30 %0,090 %0,210 %R
DNB Global Emerging Markets A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Global Em. Mark. Indeks A0,30 %0,090 %0,210 %Indx
DNB Global Credit Short0,45 %0,135 %0,315 %R1 000 000
DNB Global Credit C0,45 %0,120 %0,330 %R1 000 000
DNB Global A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB Global E0,50 %0,050 %0,450 %A10 000 000
DNB Global C1,00 %0,120 %0,880 %A2 500 000
DNB Finans A1,20 %0,360 %0,840 %A
DNB FRN 20 D0,15 %0,045 %0,105 %R
DNB European Covered Bonds0,20 %0,060 %0,140 %R
DNB Europa Indeks A0,20 %0,060 %0,140 %Indx
DNB Barnefond A0,40 %0,120 %0,280 %A
DNB Asian Small Cap Retail A1,75 %0,525 %1,225 %A
DNB Aktiv Rente C0,30 %0,120 %0,180 %R2 500 000
DNB Aktiv Rente A0,50 %0,150 %0,350 %R
DNB Aktiv 801,10 %0,330 %0,770 %Kombi>51%
DNB Aktiv 500,95 %0,285 %0,665 %Kombi<51%
DNB Aktiv 300,80 %0,240 %0,560 %Kombi<51%
DNB Aktiv 1001,20 %0,360 %0,840 %Kombi>51%
DNB Aktiv 100,55 %0,165 %0,385 %Kombi<51%
ODIN Norden C1,50 %0,750 %0,750 %A
Holberg Global A1,50 %0,825 %0,675 %A
SKAGEN Global A1,00 %0,650 %0,350 %AJA
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II0,23 %0,100 %0,130 %Indx
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar0,18 %0,080 %0,100 %Indx
Norne Kombinasjon 200,80 %0,450 %0,350 %Kombi<51%
Norne Kombinasjon 501,10 %0,700 %0,400 %Kombi<51%
Norne Rente0,50 %0,200 %0,300 %R
Norne Aksje1,50 %1,000 %0,500 %A