fbpx

Ny prismodell for fondssparing

Fra og med 1. juni tilbakeføres hele returprovisjon fra fond til deg som kunde. Honorar til bank/Norne for tjenester avregnes fremover direkte mot din portefølje.

I dag er kostnaden ved fondssparing et forvaltningshonorar som trekkes løpende i fondet. Dette er ikke synlig, men reduserer avkastningen i fondet. Banken mottar en andel av dette forvaltningshonoraret (returprovisjon).

Fremover vil andelen som utbetales bank/Norne tilbakeføres til din fondssparing.

Tilbakeføringen av returprovisjoner og honorar som skal trekkes mot den enkelte portefølje ihht prismodell vil føres mot hverandre, og en salgs eller kjøpstransaksjon blir gjort mot din portefølje.

Som kunde trenger du ikke å foreta deg noe. Vær riktignok oppmerksom på at avtale og vilkår for fondshandel endres.

Eksempel på dagens modell

Fond A har et forvaltningshonorar på 1,5 %. Banker og andre som samarbeider med Forvaltningsselskapet mottar eksempelvis halvparten av dette honoraret som trekkes løpende i fondet, altså 0,75% som overføres banken hvert kvartal.

Dette er da betaling for handelsløsninger hos bank, tilgang på rådgivere, skatterapportering av andelene, kontohold, rapporter og oversikter og bankens markedsføring av fondssparing.

Utfordringen med ordningen der rådgiver/selger mottar betaling fra andre enn deg som kunde er at man får interessekonflikter mellom rådgiver/selger og deg som kunde ved at noen produkter er mer lønnsomme enn andre.

Derfor går vi nok vekk fra denne delingen av forvaltningshonorarer og over til at alt vi mottar fra forvalter overføres til deg, og honorar til bank/Norne for tjenestene vi leverer avregnes direkte mot din portefølje. Dette gjør at vi enklere kan jobbe for best mulig priser til deg som kunde.

Ny modell

Når returprovisjonen tilbakeføres fra og med 01.06 til deg som kunde, vil dette føre til endringer i avtale og vilkår for fondshandel. Tilbakeføringen av returprovisjoner blir gjort kvartalsvis, første gang etter utløp av 2.kvartal, gjennom kjøp av nye andeler til din portefølje.

Etter endringen vil betaling til banken for fondssparing trekkes direkte fra deg som kunde. Betalingen til banken foretas ved kvartalsvis salg av fondsandeler tilsvarende honoraret.

For deg som kunde trenger du ikke å foreta deg noe. Du vil heller ikke merke endringen på annen måte enn gjennom de nevnte kvartals vise kjøp og salg.

Trykk på boksene i meny til høyere for å se hvilken endring i avtale og vilkår som gjelder deg.

Som du ser over vil det variere noe på prisen du betaler i dag.
Listen over alle forvaltningshonorar i det enkelte fond, og tilhørende returprovisjoner får du opp i netthandelsløsningen under «Kostnader» eller du kan se listen i nytt vindu eller i Prisliste

Avtaler & Vilkår