Informasjon & tegning

Første dag for å legge inn bestilling er 23. april kl. 09.00.
Under følger en tidslinje der du finner informasjon om blant annet tildeling av egenkapitalbevisene. På informasjonssiden kan du lese mer om transaksjonen.

Tegningslenke

Både privatpersoner og bedrift, kan legge inn bestilling i den digitale tegningsportalen. Husk at dersom du er bedrift trenger du et gyldig LEI – nummer for å kunne tegne deg.
Du kan lese mer om hva dette er på no/compliance/lei
Nedre grense per bestilling er NOK 10.500 

Ikke BankId?

Bestillingsblanketten sendes inn på sikker måte via lenken til høyere.
Merk at blanketten også kan sendes inn på epost: emisjoner@norne.no

Dersom du sender inn via e-post, vil e-posten være usikret med mindre du selv som bestiller foretar de nødvendige tiltakene for å sikre den.

Bestillingsblanketten kan inneholde sensitiv informasjon, herunder ID-nummer. Norne Securities anbefaler bestilleren å sende bestillingsblanketten i en kryptert e-post.

Tidslinje

7.mai kl 15:00
9.mai
Beløp må være klart på bankkonto

Obs: hele beløpet det er tegnet for må være tilgjengelig på konto. 

22.mai
Notering

Første dag for handel av Egenkapitalbevisene på Euronext Growth

23. april kl 09:00
9.mai
Tildeling av egenkapitalbevis

Gjøres av tilretteleggerne

13.mai
Levering av egenkapitalbevisene

Gitt at betalingen er i orden

23.mai

Informasjonen på denne siden er ment å gi en forenklet oversikt over muligheten for å tegne egenkapitalbevis i Flekkefjord Sparebank, men gir imidlertid ikke alene tilstrekkelig grunnlag til å ta stilling til om man skal investere i egenkapitalbevis i banken eller ikke.

Merk: Alle som ønsker å investere, eller vurderer å investere i Flekkefjord Sparebank oppfordres til å lese prospektet som vil bli publiserte.