Vil du eie litt av
Flekkefjord Sparebank?

Flekkefjord Sparebank legger ut egenkapitalbevis for salg.
Tegningsperiode: 23. april - 7. mai 2024

En selvstendig bank med historie og en visjon for fremtiden!

Folkemøter

Banken inviterer til folkemøter. Her vil det bli gitt informasjon om emisjonen og hvordan du kjøper egenkapitalbevis. 

Påmelding via denne lenken.

Flekkefjord Sparebank har historie tilbake til 1837, da banken åpnet som den første sparebanken mellom Stavanger og Kristiansand

En bank med historie

For første gang i historien kan du eie en del av Flekkefjord Sparebank gjennom egenkapitalbevis.

Flekkefjord Sparebank ønsker lokalt og bredt eierskap og vi gleder oss til å tilby deg mulighet til å eie en del av din lokalbank.

Flekkefjord Sparebank – Emisjon
Norne Securities er tilrettelegger av en førstegangsutstedelse på NOK 162,75 millioner i Flekkefjord Sparebank.
Banken utsteder 1 500 000 egenkapitalbevis til kurs NOK 108,5.

Hele emisjonsbeløpet er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av lokale og nasjonale investorer.
Vi oppdaterer nettsiden når tegningsperioden starter, men du kan allerede nå sette deg godt inn i informasjonen på denne siden.

Løsningen for elektronisk tegning er først tilgjengelig når tegningsperioden starter 23.april

En bank med historie, en visjon for fremtiden
I det sørvestlige hjørnet av Norge, mellom fjellene og havet, har Flekkefjord Sparebank stått som et fyrtårn for økonomisk vekst og samfunnsmessig utvikling siden 1837. Som den første sparebanken etablert mellom Kristiansand og Stavanger, har banken vært vitne til, og deltaker i, regionens utvikling og forandring gjennom nesten to århundrer. Nå åpner Flekkefjord Sparebank dørene for at du kan skrive deg inn i neste kapittel av Flekkefjord Sparebanks historie ved å bli medeier i fremtidens lokalbank.

Bankens børsmeldinger finner du her:

NewsWeb (oslobors.no)

I Bankpodden til Flekkefjord Sparebank kan du høre finansdirektør Njål D. Grønsund forklare hva egenkapitalbevis er.

Spørsmål til emisjonen kan sendes til denne e-posten:

Nyttige snarveier og hjelp

  • For å kunne kjøpe egenkapitalbevis må du ha en aktiv VPS-konto og penger tilgjengelig for trekk.

Denne kontoen kan du ha gjennom banken din, fondsforvalter, megler eller andre typer verdipapirforetak. Er du usikker på hvem som er din kontofører finner du informasjon om dette ved å logge deg inn på VPS sine nettsider.

  • Er du bedriftskunde trenger du et gyldig LEI – nummer for å kunne tegne deg. Du kan lese mer om hva dette er på no/compliance/lei
  • Derom du ikke har en VPS-konto, kan du enkelt opprette dette i banken din eller direkte her hos oss i Norne 

Egenkapitalbevisene kan du kjøpe elektronisk på nett i lenken øverst på denne siden «TEGNINGSPORTAL» Ved elektronisk tegning gjør man alt i en prosess inkludert signering med bankID.

NB! Den elektroniske lenken til tegningsportalen er kun aktiv i tegningsperioden, og vil ikke være tilgjengelig utenfor dette tidsintervallet

Det vil også være mulig å kunne tegne seg for egenkapitalbevis manuelt ved å fylle ut en tegningsblankett. Dersom du velger å benytte en blankett, må rett kopi av gyldig ID være vedlagt. Er du bedriftskunde må du i tillegg vedlegge en firmaattest.
Mer informasjon om dette finnes når prospektet blir publisert.

Å eie egenkapitalbevis i en sparebank passer både for småsparere og større investorer. Alle kan kjøpe egenkapitalbevis, både de som er kunder i banken og de som ikke er det. Er du bedriftskunde må du imidlertid huske at du må ha et gyldig LEI-nummer. 

Flekkefjord Sparebank ser frem til å ønske flere eiere av banken velkommen. 

Kjøp av egenkapitalbevis belastes din bankkonto som du oppgir ved tegning.

Hele summen du tegner for må være tilgjengelig for belastning på konto innen den datoen som fremgår av prospektet når dette blir tilgjengelig. Dersom din tegning blir avkortet, vil du kun bli trukket for tildelte egenkapitalbevis.

Informasjonen på denne siden er ment å gi en forenklet oversikt over muligheten for å tegne egenkapitalbevis i Flekkefjord Sparebank, men gir imidlertid ikke alene tilstrekkelig grunnlag til å ta stilling til om man skal investere i egenkapitalbevis i banken eller ikke.

Merk: Alle som ønsker å investere, eller vurderer å investere i Flekkefjord Sparebank oppfordres til å lese prospektet som vil bli publisert.