Sparebankene styrker samfunnet

De norske sparebankene representer en viktig del av norsk banknæring både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Bankene bidrar til næring,- og samfunnsutvikling, kultur, idrett og frivillighet.

Egenkapitalbevis er enkelt forklart sparebankenes svar på aksjer. Kjøper du egenkapitalbevis i en sparebank blir du eier i banken, og har krav på din andel av bankens overskudd i form av utbytte på lik linje som om du hadde vært aksjonær i et aksjeselskap. Egenkapitalbevisene har historisk sett gitt en høy direkteavkastning på ca. 5 – 6 % for de børsnoterte sparebankene.

Egenkapitalbevis som er børsnoterte, kan kjøpes og selges på Oslo Børs på lik linje med aksjer. Du kan handle egenkapitalbevis i nettbanken eller hos norne.no.

Egenkapitalbevis som ikke er børsnoterte, kan kjøpes og selges gjennom banken eller via Norne.

Skattemessig betraktes egenkapitalbevis likt som aksjer, utbytte beskattes i 2023 med 37,8% og tilsvarende betales det skatt på realisering av gevinst etter skjermingsrenten.
Tap er fradragsberettiget, og man kan kjøpe og selge uten at det utløser skatt i en aksjesparekonto, men må betale skatt på gevinsten når pengene tas ut.

Av samfunnet - for samfunnet

Den opprinnelige kapitalen som ble brukt for å etablere sparebankene kom fra samfunnet, og i dag deler sparebankene store deler av sitt overskudd med samfunnet i form av utdelinger til allmennyttige formål. Gavene deles ut enten direkte gjennom utdelingene fra sparebankene selv, eller gjennom overskuddsdeling med sparebankstiftelsene som påtar seg rollen med å sørge for at man ivaretar allmennyttefunksjonen.