Finansiering & restrukturering

Våre tjenester
Finansiell rådgiver for alle transaksjoner

Norne har lang erfaring som finansiell rådgiver for alle typer finansielle transaksjoner, og bistår både ikke-noterte og noterte selskaper i finansmarkedet. 

Våre rådgivere har bred bransjekunnskap, blant annet innen fiskeri, industri, infrastruktur, energi og reiseliv. Norne er i tillegg i særstilling med bransjekunnskap innen banksektoren i Norge, og har et eget dedikert bankteam som har lang erfaring med norske sparebanker. Nornes rådgivere er lokalisert i Bergen, Oslo og Trondheim, og bistår kunder fra hele landet.

Norne har lang erfaring som finansiell rådgiver for alle typer finansielle transaksjoner, og bistår både ikke-noterte og noterte selskaper i finansmarkedet. Våre rådgivere har bred bransjekunnskap, blant annet innen fiskeri, industri, infrastruktur, energi og reiseliv. Norne er i tillegg i særstilling med bransjekunnskap innen banksektoren i Norge, og har et eget dedikert bankteam som har lang erfaring med norske sparebanker. Nornes rådgivere er lokalisert i Bergen, Oslo og Trondheim, og bistår kunder fra hele landet.
Norne har rådgivere som har mange års erfaring innen M&A (mergers and aquisitions). I forbindelse med transaksjoner gjennomføres ofte en verdsettelse og vi bistår med dette der det er hensiktsmessig.
Det kan være mange grunner til å selge et selskap. Det kan være tid for et generasjonsskifte, det kan være at nåværende eier ønsker å tre ut av sin bransje eller kanskje en attraktiv kjøper dukker opp. Uansett årsak så har Norne rådgivere med kompetanse til å bistå i salgsprosessen.
Et selskap vil i sin levetid ofte oppleve et behov for å ny finansiering, for eksempel i forbindelse med investeringer og vekst. Da er det viktig å komme i kontakt med aktuelle investorer som har kapital og kompetanse. Våre rådgivere bistår gjennom hele prosessen, også med å finne de rette investorene for ditt selskap.

Dersom selskapet ditt skal på børs for første gang, gjøres en IPO (Initial Public Offering).

Norne kan tilby rådgivere med bred kompetanse på Oslo Børs og det som kreves i en børsnoteringsprosess. Ofte vil en IPO være en strategi man vil vurdere i sammenheng med øvrig transaksjonsrådgivning.

Head of Investment Banking

stig.sevaldsen@norne.no +47 482 05 258

Investment Banking

oag@norne.no +47 415 04 627

Investment Banking

oyvind.fallmyr@norne.no +47 473 15 663

CInvestment Banking

Havard.Modell@norne.no +47 928 95 805

Investment Banking

toralf.valland@norne.no +47 907 46 980

Investment Banking

svein.erik.strand.tonnesen@norne.no +47 970 79 646

Investment Banking

eivind.myrseth@norne.no +47 451 64 535

Investment Banking

ingrid.birknes@norne.no +47 908 86 083