Tett på der verdiene skapes

Norne Securities er en fullservice Investment Bank.

Corporate Finance avdelingen bistår selskaper med strategisk rådgivning, innhenting av kapital, og kjøp og salg av selskaper.

Rådgiverne våre har lang erfaring innen finansiell rådgivning i Norge og internasjonalt. Denne erfaringen i kombinasjon med våre eieres styrke i sine respektive regioner gjør oss spesielt godt posisjonert til å bistå norske små og mellomstore selskaper i forbindelse med ulike transaksjoner.