fbpx

Tett på der verdiene skapes

Norne Securities er en fullservice Investment Bank.

Corporate Finance avdelingen bistår selskaper med strategisk rådgivning, innhenting av kapital, og kjøp og salg av selskaper.

Rådgiverne våre har lang erfaring innen finansiell rådgivning i Norge og internasjonalt. Denne erfaringen i kombinasjon med våre eieres styrke i sine respektive regioner gjør oss spesielt godt posisjonert til å bistå norske små og mellomstore selskaper i forbindelse med ulike transaksjoner.

Våre klienter er i hovedsak selskaper og investorer basert i Norge. Vi har også et bredt internasjonalt nettverk som vi benytter i forbindelse med salg av selskaper og innhenting av kapital. Som et fundament i alt vårt arbeid ligger en grunnleggende forståelse for verdivurdering av selskaper. Fundamental analyse kobles sammen med relevante markedsobservasjoner for å gi de beste råd om selskapsverdi i forbindelse med transaksjoner.

Små- og mellomstore selskaper (SMB)

Vi er eid av 14 sparebanker og er spesielt godt posisjonert til å tilby rådgivning til bedriftsmarkedskunder hos våre eierbanker. Dette kan være direkte til selskaper eller til private eiere. Vi arbeider innenfor de viktigste norske industriene. Teamet vårt har spesielt god erfaring som rådgivere for vekstselskaper innenfor medisin, helse, IT og teknologi. Videre er eiendom en viktig sektor for våre eiere og Norne Securities har spesiell fokus på tilrettelegging av solide regionale eiendomsprosjekter med lange leiekontrakter og attraktiv utbytteprofil.

Bank og finans

Vi er blant de aller mest erfarne rådgiverne for sparebanker i Norge. Vi tilbyr rådgivning innenfor alle deler av bankenes finansieringsbehov; det være seg egenkapitalbevis, fondsobligasjoner, ansvarlige lån og senior lån. Videre arbeider vi aktivt med oppkjøp- og fusjonsrådgivning til banker og finansinstitusjoner. Vi er aktive med gjennom flere prosesser, fra strategiske beslutninger og søk etter oppkjøpskandidater frem til signering av transaksjonsdokumenter og endelig oppgjør. Vår analysedekning av finanssektoren i Norge er blant de mest omfattende blant våre konkurrenter.

Maritim & offshore industri

Vi er på hjemmebane langs kysten. Våre mest erfarne Corporate Finance rådgivere har alle betydelig erfaring fra store nordiske banker og investeringsbanker i Norge. Samlet kan vi tilby en svært god tilgang til informasjonsflyt, nettverk av selskaper og investorer og nøkkelpersoner. Vi er svært godt kjent med de viktigste driverne innenfor shipping, offshore services og sjømatindustrien.

Prosjektfinansiering

Vi bistår klienter i forbindelse med ulike prosjektfinansiering.  Dette vil i hovedsak være prosjekter basert på lange kontrakter med solide motparter.

Fusjoner, oppkjøp og salg (M&A)

Norne er blant de ledende rådgivere i Norge i forbindelse med salg av bedrifter og oppkjøp av bedrifter.

Obligasjonsfinansiering

Kontaktinformasjon

Stig O. Sevaldsen

Leder Corporate Finance
Mobile: +47 482 05 258
E-mail: ss(a)norne.no