fbpx

Konsesjon og tilknyttede agenter


Norne Securities AS er et registrert norsk foretak under tilsyn av Finanstilsynet. Foretakets organisasjonsnummer er 992 881 828. Foretaket har også tilknyttede agenter.

For å se konsesjoner som innehas av Norne Securities AS og oversikt over tilknyttede agenter, se link til Finanstilsynet til under.

Informasjon hos Finanstilsynet

 

Disclosures and disclaimer


PDF


Personvern


PERSONVERNERKLÆRING

Risikoinformasjon


All handel med finansielle instrumenter innebærer økonomisk risiko. På denne siden har vi linker til dokumenter som beskriver risikoen forbundet med ulike finansielle instrumenter.

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til fondsobligasjoner

Klagebehandling


Alle kundeklager må rettes skriftlig og oversendes per e-post til compliance@norne.no eller ordinær post:

Norne Securities AS
Postboks 7801
5020 Bergen

Du finner våre interne klageinstrukser her

Markedsplasser


Norne Securities AS er medlem av Oslo Børs, som er markedsplass for handel med innenlandske verdipapirer.

Oslo Børs

Ansattes egen beholdning


Opplysningsplikt om ansattes egen beholdning, jf. Verdipapirforskriften § 3-10 (2) og § 3-11 (1) lit. a og b. Under finner du informasjon om beholdning av noterte finansielle instrumenter som de ansatte i Norne Securities AS eier. Dato for siste oppdatering fremgår av dokumentet.

Employee financial reporting public 2020