Picture of Erik Valen

Erik Valen

Del innlegg

Norne ble etablert i 2008. Det ble en tøff start midt i en global finanskrise som ingen hadde opplevd før. De første årene ble det investert både tid og penger i å bygge opp tillit, kundeforhold og markedsposisjon for selskapet. Vi er en kunnskapsbedrift og det er folkene som er helt avgjørende for å bygge et skikkelig omdømme.  Når man er eiet av sparebanker langs kysten så skal vi også være svært tett på bankene og bankene sine kunder.

Norne har helt siden starten fulgt hele den norske sparebanksektoren tett. Vi har de senere årene vært markedsleder for emisjoner i egenkapitalbevis. I tillegg til våre egne 14 eierbanker har vi også et godt forhold til bankene i Eika Gruppen og Lokalbankalliansen. I 2012 kjøpte Norne noe virksomhet fra Eika Gruppen. Dette innledet et nært samarbeid med de over 60 bankene i gruppen. Vi har siden dette levert en rekke tjenester til disse bankene, både aksjehandel på internett og rådgivning ifm emisjoner, fusjoner og oppkjøp. Lokalbankalliansen har kommet til som ny samarbeidspartner på aksjer og fond ila 2021.

Siden 2017 har vi etablert en egen fondsplattform, startet prosjektmegling i Norne Project Finance, etablert kapitalforvaltning for kommuner, stiftelser og banker og vært med på å etablere Dealflow AS. Fondsplattformen gjør at banker kan tilby et fullt tilbud av attraktive fond og spareavtaler til kundene sine gjennom enkle digitale løsninger. I Norne Project Finance tilbyr vi profesjonelle investorer å investere i eiendomsprosjekter med lange leiekontrakter og fast kontantstrøm. Vi tilbyr videre forvaltning av gjeld for norske kommuner. Vi har også oppdrag for stiftelser og banker der vi gir råd om allokering av kapital. Til sist har vi vært med å starte Dealflow, som er den ledende tilretteleggeren av aksjebasert crowdfunding i Norge. På Dealflow kan man investere små beløp i spennende selskaper,  både oppstart- og mer modne selskaper.

Norne er i dag en fullverdig investeringsbank og spesialist på sparebanker og kundene deres. Vi har base i Bergen og har en svært kompetent stab som kjenner alle deler av det norske investorlandskapet. Og ikke minst – vi er skikkelige folk i alt vi gjør.

Les også

Hvem er vi?

Legg igjen en kommentar

Del innlegg