Del innlegg

Norne er sertifisert Miljøfyrtårn!

Vi starter 2022 med et rykende ferskt sertifikat som Miljøfyrtårn.  Dette er vi veldig stolte av. Sertifikatet gir oss en bekreftelse på at den jobben vi og våre samarbeidspartnere gjør betyr noe i forhold til miljøet rundt oss.  Det er ekstra hyggelig at nå er alle leietakerne i Finanshuset i Jonsvoll serifiserte Miljøfyrtårn.  Dette gjelder våre venner i Sparebanken Vest, i Frende Forsikring og i Brage Finans. Både hver for oss og sammen finner vi gode løsninger på miljøvennlige grep som kan gjøres i hverdagen.

Vi tar ansvar!

Som Miljøfyrtårn sertifisert har vi et synlig bevis på at tar vi miljø- og samfunnsansvar og at vi driver en fremtidsrettet virksomhet.  Vi jobber hardt hver dag for å bygge en sterk merkevare. Dette betyr at vi hver dag skal møte de kravene til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet som våre kunder og samarbeidspartnere stiller. Kriteriene for å bli sertifisert dekker områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Vi har også blitt vurdert på spesifikke bransjekriterier for bank og finans. Dette er et sett med praktiske verktøy som hjelper oss som finansinstitusjon å møte anbefalingene og utfordringene som er identifisert i Finans Norges eget “Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen». Finansnæringen har nemlig en avgjørende rolle på veien mot en lavkarbon og bærekraftig økonomi

Et viktig arbeid

Å være Miljøfyrtårn innebærer at man årlig må levere en status på miljøarbeidet dokumentert i en klima- og miljørapport. I tillegg til dette må man gjennom en re-sertifisering hvert tredje år. Som godkjent Miljøfyrtårn har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid. Miljøfyrtårn gir gode forutsetninger for å bidra til flere av bærekrafts målene. Derfor er miljøfyrtårnsertifiseringen også et viktig steg på veien i vårt videre bærekraftsarbeid.

Om miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse. Det er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer: www.miljofyrtarn.no.

Legg igjen en kommentar

Del innlegg