Picture of Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Del innlegg

Månedskommentar september

31. august samlet BRICS-landene seg til et toppmøte. BRICS-landene er sammenslutningen av de største fremvoksende økonomiene: Brasil, Russland (ja, her er de inne i varmen!), India, China og Sør-Afrika. Formålet med møtet denne gangen var å slippe seks nye land til i «alliansen», Argentina, Egypt, Etiopia, Iran, Saudi Arabia og de Forente Arabiske Emiratene, og toppmøte refereres til gjerne under vignetten: «Etablerer en ny verdensordning»!

Den 31.08 var «verdens viktigste rente», renten på amerikanske tiårig statsobligasjoner, på 4,09%. Tidlig i oktober er den på 4,7%. Denne oppgangen – om den skulle fortsette – truer både stabiliteten til finansmarkedene og soliditeten til de fleste vestlige demokratier, som er sterkt forgjeldet. Også den tyske tiårsrenten har steget med et halvt prosentpoeng gjennom september, selv om ALLE piler peker feil vei for Tyskland for tiden.

Olje kan handles i annen valuta

Det interessante med denne nye BRICS-alliansen er naturligvis at den inneholder mange av landene med størst oljeproduksjon, men også de landene som importerer mest olje (Kina og India). Denne «alliansen» baner vei for en ny blokkdannelse, og et oppgjør med den USA ledede verdensordningen siden 2. verdenskrig. Olje kan handles og gjøres opp i andre valutaer enn USD, og det skapes en viktig allianse der «den gamle verden», USA og Europa, er ekskludert.

Den første konsekvensen er at både Saudi-Arabia og Kina, som har svært store handelsbalanseoverskudd med resten av verden, «sparer» dette overskuddet i andre verdipapir enn amerikanske statsobligasjoner. Det kan bidra til høyere renter, og på sikt også lavere USD. Det er også et spørsmål om hva som vil skje med oljeprisen. I september har den vært sterk, opp mot 95 USD/fatet. Kan Putin bruke oljeprisen som et våpen, og stenge av all russisk eksport av olje og eventuelt naturgass i vinter, kanskje med et unntak av leveranser til sine «allierte» i India og Kina? På den måten kan han påvirke det amerikanske valget til neste år. Det er ingen hemmelighet at både Putin og «MBS» i Saudi-Arabia foretrekker republikansk styre og helst Donald Trump.

Uansett – vi lever virkelig i en brytningstid!

Norge er som så ofte ellers på vinnerlisten: Oljeprisen er over 1000 NOK/fatet, noe som «smører» bedrifter og næringslivet langs hele kysten. Husholdningene går imidlertid inn i en tøff tid. Rentevåpenet er skarpt i Norge, med flytende renter og mye gjeld. Bråstopp i byggebransjen og i salget av både nye boliger og hytter, kan gi et betydelig fall i vekst og sysselsetting og gi i alle fall «strukturledighet» (fortsatt enormt behov for ledige hender i deler av offentlig sektor). Overskuddssparingen fra pandemien er i ferd med å ta slutt, og samlet sett venter vi svak utvikling i konsumet fremover. Likevel skyver de fleste sentralbankene på sine prognoser for rentekutt. I Norge venter vi en styringsrente over 4% i hele 2024, med en – forhåpentligvis – topp som «julegave» fra Norges Bank på 4,5% på rentemøtet den 12.12.

Legg igjen en kommentar

Del innlegg