Picture of Erik Valen

Erik Valen

Del innlegg

Norne er rådgiver og megler når en investor kjøper et verdipapir. Men hva er et verdipapir? Det kan være aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner eller  fondsandeler. Handel i slike papirer er strengt regulert fra staten og  Norne har alle nødvendige konsesjoner fra Finanstilsynet. Vi låner ikke ut penger, som en bank, men vi finner folk som ønsker å investere egne penger. Derfor kaller vi oss for en investeringsbank. Vi er eiet av sparebanker og våre kunder er både bankene selv og bankenes kunder. Dette kan typisk være  små- og mellomstore selskaper og vanlige folk som ønsker å spare mer enn det de har i banken.

Vi hjelper altså selskaper med å finne investorer:

  • Det første vi gjør er å analysere hvilket verdipapir et selskap bør tilby til nye investorer. Typisk problemstillinger kan være: Skal det utstedes nye aksjer for å finansiere vekst eller har man en stabil kontantstrøm fra fast eiendom som gjør at en obligasjon kan være på sin plass?  
  • Det neste vi gjøre er å finne ut hvilken type investorer som kan være interessert. Er det et stort familieselskap, et aksjefond, pensjonskasse eller kanskje et såkorn-fond ?
  • Det tredje vi gjør er så å finne den riktige prisen på verdipapiret. Vi er ganske gode på verdivurderinger, har lang erfaring i å bruke ulike metoder og så forstår vi godt hva ulike investorer legger vekt på
  • Til slutt hjelper vi til med å gjennomføre handelen mellom selskap og investor

Mange selskaper er såpass store eller har så stor vekst at de ønsker å børsnotere seg. Andre selskaper er eiet av en familie gjennom generasjoner som nå ønsker å selge.  Begge deler kan Norne bistå med.

Noen ønsker å spare i aksjefond eller å handle en aksje i ny og ne. Andre ønsker å finne spennende start-ups som de vil investere i. Vi hjelper dem med alt dette. Følg lenken for å komme i gang med sparing

Dette innlegget har èn kommentar

Legg igjen en kommentar

Del innlegg