Picture of Katherine Sandven

Katherine Sandven

Markedskoordinator

Del innlegg

I første halvår 2022 har Norne Securities AS levert sitt beste halvårsresultat siden etableringen i 2008.

– Historisk sterke tall og styrket lokal tilstedeværelse gleder oss aller mest.

I første halvår 2022 har Norne Securities AS levert sitt beste halvårsresultat siden etableringen i 2008. Selskapet omsatte for NOK 91 millioner og oppnådde et resultat på over NOK 24 millioner. Halvårsresultatet følger en sterk utvikling fra 2021 da selskapet leverte sitt beste årsresultat, med en omsetning på NOK 112 millioner og et resultat på NOK 13 millioner.

– Det er selvsagt veldig kjekt å kunne vise til rekordresultat for første halvår i 2022. Vi har hatt tatt flere steg i riktig retning og nådd mange nye milepæler, sier administrerende direktør i Norne Securities, Erik Valen

Landsdekkende med lokal forankring

Selskapet eies 82% av norske sparebanker og 15% av de ansatte. Sparebanken Vest er største eier med 40% av aksjene i selskapet. Selskapet satser spesielt innenfor to forretningsområder, Investment Banking og Online.  Kundeaktiviteten innen Online, som omfatter både aksje- og fondshandel til privatkundemarkedet, er meget god. I dette markedet utvikler Norne sine tjenester i nært samarbeid med bankene som distribusjonspartnere. Norne har agentavtaler med 75 banker for sin aksjehandelsløsning. Innenfor fondsområdet tilbyr Norne en fondsplattform som benyttes av 25 banker.  Nornes Online-løsninger gir betydelige stordriftsfordeler for bankene.

I tillegg til de uavhengige sparebankene i «Frende-familien» inngikk Norne, i 2021, ytterligere samarbeid med sparebankene i den nye alliansen Lokalbank.

– Styrket samarbeid på tvers av våre eierbanker har gitt oss et sterkt fundament for videre vekst lokalt og tett på kundene, sier Erik Valen.

God lønnsomhet

Begge honvedforretningsområdene, Investment Banking og Online, viser god lønnsomhet. Det er særlig den strategiske satsningen på eiendomsprosjekter innenfor Investment Banking som har bidratt til resultatet i første halvår 2022. Norne har en egen avdeling, Norne Project Finance, som tilrettelegger eiendomsprosjekter med lange kontrakter mot profesjonelle investorer. Innenfor Investment Banking er det også stor aktivitet i rådgivning for norske sparebanker, med igangsettelse og gjennomføring av flere emisjons-, salgs- og fusjonsoppdrag. Norne har de senere årene etablert seg som en helt ledende finansiell rådgiver for sparebankene.

Virksomhet og markedsforhold

Ved inngangen til andre halvår er makrosituasjonen preget av stor usikkerhet hvor høy inflasjon, krigen i Ukraina og turbulens i kapitalmarkedene er viktige nøkkelord.

Legg igjen en kommentar

Del innlegg