Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Del innlegg

Året så langt har vært bare mye pakker

Selv om det er en julesang, oppsummerer DumDum Boys «Stjernesludd» bra 1. halvår 2022.

 Etter et veldig bra finansmarkedsår i 2021, har året i år foreløpig gitt svært mange «karameller». 

Russlands angrep på Ukraina har skapt en humanitær tragedie i Ukraina, med svært store sivile og militære tap. I tillegg har det skapt knapphet og prisoppgang på jordbruksvarer, som igjen har ført til sult og nød på sårbare steder. Krigen har også gitt et enda mer anstrengt globalt energimarked, og vi har sett svært høye olje- og naturgasspriser, som igjen er en stor belastning på mange husholdninger i Europa. Prisveksten har økt ytterligere, og sentralbankene har ikke hatt noe annet valg enn å sette opp rentene. Og rentene vil komme ytterligere opp i høst.

Renter og prisvekst

Det er dermed ingen ende for prøvelsene til mange husholdninger, noen allerede preget av to år med pandemi. Prisvekst på 5-10% i USA og i de fleste europeiske land, gir sterk negativ reallønnsvekst. Men i Europa blir renteoppgangen relativ moderat. Da blir nok rentevåpenet viktigere i Norge. Her har husholdningene mye gjeld, og de fleste av oss har belånt hus og biler med flytende rente. Rentebelastningen i Norge vil relativt fort komme opp på nivåer vi sist så under Finanskrisen, og det private konsumet må nok strammes ytterligere inn.

Samtidig har vi sett at de børsnoterte selskapene i Norge har tjent veldig godt på stigende råvarepriser: Olje og gass, men også lakse-, gjødsel og aluminiumspriser. Svært mange aksjer på Oslo Børs, både verdiaksjer, men også en del nyere vekstaksjer, fremstår nå som svært attraktivt priset! Den norske statens inntekter har også blitt betydelig høyere enn ventet på grunn av de høye energiprisene.

På mange måter minner 1. halvår 2022 om 1. halvår 2008. 

Frem mot sommeren 2008 steg også oljeprisen kraftig, inntjeningsestimatene på Oslo Børs steg, og Oslo Børs satte ny «all time high» sent i mai dette året (sist «all time high» i år 31.05 på 1287). Og frykten for at dette skal bli «Finanskriseåret» på nytt, ligger nok langt fremme i markedsaktørenes bevissthet.  Men dette behøver ikke bli et finanskriseår på nytt! Inntjeningsestimatene har vokst mer i år enn i 2008, og internasjonalt falt de også i 1. halvår 2008, mens i år er de opp. I tillegg fikk vi en skikkelig «myk pakke» 15. september 2008, da Lehman gikk konkurs og amerikanske styresmakter ikke maktet å håndtere denne konkursen på en måte som bevarte tilliten innad i det finansielle systemet.

«Leverandørkjedeproblematikken» kan imidlertid godt forhindre leveransene av de «harde pakkene» i 2. halvår. Problemene i leverandørkjeden er en viktig årsak til at inflasjonen er høy, og at disse problemene reduseres – som vi ser noen tegn til – kan avhjelpe på prisveksten. Vi venter at inflasjonspresset vil avta i høst, hvor hurtig det avtar vil bestemme hvor kraftig sentralbankene vil måtte stramme til.

Vi kan også få en permanent eller midlertidig løsning på Ukraina-krigen. Begge sider bærer svært store tap, og viser tegn til utmattelse. En «fredsavtale» kan gi lettelser for energi- og matvaremarkedene, noe som er svært viktig for verdens fattigste.

Så gjenstår det å se om «Stjernesludd» blir julesangen for 2022, eller om det er lov å håpe på en litt gladere sang til jul…?

Legg igjen en kommentar

Del innlegg