Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Del innlegg

Omikron ble store stikkord for november 2021! Det er foreløpig veldig usikkert om korona-mutanten fra Sør-Afrika er både mer smittsom eller farligere enn tidligere mutanter, og også i hvilken grad den responderer på de tilgjengelige vaksinene. De fleste tror den er mer smittsom, men muligens også mindre farlig, og at vaksinene virker – men ikke perfekt – på denne mutanten. I mellomtiden lever vi med usikkerheten – og usikkerheten er det finansmarkedene trives dårligst med. Dermed ble november den andre måneden i år (etter januar) der Oslo Børs falt. Men både i januar og nå i november var nedgangen begrenset til 1%, og børsen er fortsatt opp over 21% hittil i år.

Frykt for en ny bølge med koronavirus har ikke minst gått ut over oljeprisen (og dermed også den norske kronen!). Oljeprisen falt med over 13 USD/fatet i november, og i lys av dette er fallet på Oslo Børs på 1% moderat. Samtidig ser vi at inntjeningsestimatene på Oslo Børs har utviklet seg veldig sterkt. Det kraftigste oljeprisfallet så vi imidlertid de siste dagene i november, så det er ikke sikkert at den gode estimattrenden fortsetter i desember. Den norske kronen er nå igjen over 10 NOK per EUR og over 9 NOK per USD. Kraftig kronefall skapte børsfest internasjonalt: Globale børser, som i lokal valuta stort sett var ned 2-3% i november, steg 3-7% omregnet til NOK.

Inflasjon er en annen faktor som gjorde seg gjeldende i november. Prisveksten både i Europa og i USA er svært sterk, og stiger videre. Både i Tyskland og i USA vokste KPI med over 6% år/år i oktober. At da samtidig ti års statsrenter er negative i Tyskland og 1,5% i USA, er oppsiktsvekkende! At rentemarkedet tar priseksplosjonen såpass med ro, handler nok om at de fleste antar at denne prisveksten er forbigående. Og deler av den vil nok være det. Samtidig tror vi at en post-pandemi verden, med mindre globalisering, mindre handel og større restriksjoner på flyt av varer, tjenester og arbeidstagere mellom land og verdensdeler, kommer til å føre til noe høyere inflasjon. I USA er faktisk strømmen av nye arbeidsledige (jobless claims) på det laveste nivået siden 1969 (da hadde USA 200 mill. innbyggere). En ny kraftig påminnelse om det vi tidligere har sett, at virksomheter etter pandemien vil ha problemer med å rekruttere tilbake den arbeidskraften de viste døren våren 2020.

Råvareprisene er ennå relativt høye, men oljeprisfallet hjelper litt. Den kinesiske boligsektoren vil nok gi motvind på en del råvarepriser, og motvirke den effekten på råvareprisene som det grønne skiftet har. Men vi vil se ulike utslag på forskjellige råvarer. I Norge er strømprisene ekstremt høye, og mange mener de tilsvarer minst et par renteøkninger i inndratt kjøpekraft for konsumentene. Kanskje vil de føre til at Norges Bank skyver på renteøkningen i desember?

Legg igjen en kommentar

Del innlegg