Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Del innlegg

Det er stor forskjell på aksjer og aksjemarkeder (og valuta) i dag.

I mai var S&P-indeksen i USA opp, og opp over 5% i norske kroner – som igjen svekket seg kraftig. EM-aksjer var også opp, mens europeiske, norske og nordiske aksjer var markert ned (også i NOK). Igjen strømmer investorene til de store mega-cap aksjene i USA, og det er enorm interesse rundt Kunstig Intelligens (KI) og særlig Nvidia-aksjen, som er blant de toneangivende selskapene her.

Bra stemning i aksjemarkedet, fortsatt høy inflasjon, og fortsatt stramt arbeidsmarked, fører til at renteforventningene stiger ytterligere. I Norge er det nå ventet at Norges Bank vil øke renten til 4%, etter at man fikk et romslig lønnsoppgjør, og at den svake krona mest sannsynlig vil føre til at inflasjonen holder seg høy. Fra Europa får vi signaler om at vi nærmer oss rentetoppen, selv om vi ikke er der ennå. I USA ventes det nå en renteøkning til, selv om man trodde FED var ferdig i mai. En bekymring for Federal Reserve er at arbeidsmarkedet holder seg stramt. Nye tall viser at antall ledige jobber steg igjen over 10 mill. i april, og sysselsettingstallene for mai viste en jobbvekst på 340 000 nye jobber, langt over forventningene på ca. 200 000. Ledigheten steg riktignok fra det laveste den har vært: 3,4% i april til 3,7%, men dette skyldes i stor grad at flere melder seg inn i arbeidsstyrken. Men kanskje er stramt arbeidsmarked en permanent tilstand for vestlige demokrati: Eldrebølgen er over oss, og stadig flere blir pensjonister. Dermed mangler mange bransjer ledige hender, og per i dag er dette særlig i servicenæringen og offentlig sektor.

I Kina må vi konstatere at «gjenåpningseffektene» etter Covid uteblir.

Det vil si, både i Kina og resten av verden, ser vi en veldig markert forskjell mellom industrien og tjenesteytende næringer. Industrien – og med den de meste av sykliske faktorer som råvarer, shippingrater etc. – er svak, mens tjenesteytende næringer er veldig sterke. Spesielt markert var dette denne måneden da alle globale lands PMI’er for industrien var under 50 (=fall), og alle PMI’er for de tjenesteytende næringer var over 50 (=vekst). I Kina er industriproduksjon svak, men f.eks. reiselysten er veldig sterk. Kanskje de vil til Norge, som har blitt så rimelig i kjølvannet av kronefallet?

Boligmarkedet fortsatt sterkt

Norsk økonomi virker foreløpig lite preget av økte renter og redusert kjøpekraft. Boligmarkedet holder seg sterkt, og boligprisene er opp over 10% hittil i år, noe som er overraskende gitt renteøkningene. Svak krone gir norsk økonomi konkurranseevne, og det påvirker en rekke virksomheter i Norge positivt, blant annet ser vi at inntjeningsestimatene holder seg bra på børsen, til tross for at olje- og naturgassprisen er kraftig ned siden toppnivåene. Samtidig er ikke Norges Bank ferdig, og det er også en varslingstid med renteoppgang. Til høsten må norske husholdninger håndtere 5% i boliglånsrente, og vi tror at dette vil påvirke detaljhandel og boligpriser fremover.

Legg igjen en kommentar

Del innlegg