Picture of Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Del innlegg

Juli ble en overraskende bra måned i aksjemarkedet, med en oppgang på 7-10% i Norge og internasjonalt. Oslo Børs var opp 7,1%, Norden opp 7,2 og globale aksjer opp 6,4%.

Oppgangen skyldes nok at stemningen i aksjemarkedet ble vel pessimistisk før juli. Spørreundersøkelsen til Bank of America / Merrill Lynch i juli, viste at pessimismen var i mange henseender (kontantandel i porteføljen, risikonivå i porteføljen) høyere enn midt i Finanskrisen og på noen parameter, pessimismen hadde aldri stått sterkere. Da blir det gjerne en positiv rekyl. I tillegg mener markedet at rentetoppen nærmer seg, og vi har sett et betydelig fall i lange renter, i USA har ti-åringen falt med nesten 90 basispunkt fra toppnivået i juni til det lokale bunnpunktet (2,55%,) tidlig i august.

Kan vi tro at fallet i aksjemarkedet er over, og at vi får en hyggelig høst, med lave renter og stigende aksjekurser?

Det virker litt vel optimistisk å anta at uroen er over for denne gang. Flere økonomiske indikatorer står mellom gult og rødt lys, og rentene skal ennå en del opp før rentetoppen er nådd. I tillegg fortsetter inflasjonen å stige, og selv om vi tror at den vil komme ned i høst, er dette nettopp tro (og håp). Men en berettiget tro, da vi ser at noen råvarepriser kommer markert ned igjen, i tillegg er forstyrrelsene i leverandørkjeden i ferd med å forsvinne, etter pandemien.

Den geopolitiske situasjonen og energiprisene holder nok mye av skjebnen til både aksjemarkedet og veksten i høst. Om vi får en myk landing, vil nok avhenge i stor grad om at energiprisene ikke øker videre, og at vi hverken ser eskalering i konfliktene i Ukraina eller i Sør-Kina havet, der «speakeren» i Representantenes Hus, Nancy Pelosi, nylig har vært og pisket opp stemningen. Foreløpig ser det utfordrende ut. I Ukraina fortsetter krigshandlingene, men en positiv utvikling her er at korneksporten på skip gjennom Svartehavet har startet opp igjen, noe som også kan avhjelpe på matvareinflasjonen.

Høye strømpriser og stramt arbeidsmarked

Russerne har kuttet kapasiteten gjennom Nord Stream rørledningen til Tyskland, og dette har ført til at naturgassprisene i Europa har holdt seg svært høye. Samtidig er lager i Europa i ferd med å bygges opp. I Norge ser vi også helt unikt høye strømpriser i Sør-Norge i sommer. Magasinene øst og sør i landet er kritisk lave, og de høye energiprisene i Europa reduserer ikke eksportincitamentet.

Arbeidsmarkedet er fortsatt svært stramt. I Norge og i noen land i Europa. Men det er vesentlig strammere i USA, der de nesten er 2 ledige jobber for hver ledig arbeidstaker. Dette er både bra og uheldig. Bra fordi det peker mot lønnsvekst og konsumvekst fremover. Uheldig fordi det, sammen med rekordhøy inflasjon, kan gi pris- og lønnsspiraler og gjøre at rentene må mye mer opp for at sentralbankene skal oppnå målsetningen om å se inflasjonen komme ned på akseptabelt nivå.

Vi spår fortsatt volatilitet i aksjemarkedet, når det er sagt: Det er ikke sikkert vi vil følge 2008-malen til punkt og prikke. Svært mange negative overraskelser har blitt innbakt i verdsettelsen i markedene, og det kan jo hende at det også blir gode nyheter utover høsten. Inntjeningsestimatene – særlig for råvarelandet Norge – holder seg i alle fall greit, mange aksjer og renteinstrumenter fremstår som rimelig priset, også gitt en utfordrende situasjon for verdensøkonomien.

Legg igjen en kommentar

Del innlegg