Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Del innlegg

Juni ble en utfordrende måned i aksjemarkedene, og både internasjonale markeder og Oslo Børs falt med 7-10%. Oslo Børs Hovedindeks falt 9,1%. Bakteppet er den høye inflasjonen, og sentralbankene som må sette opp renten kraftig, noe som igjen baner vei for en resesjonsfrykt: Frykt for at økonomien skal bryte sammen under stadig høyere renter, og at vi skal oppleve fallende aktivitet.

Norges Bank venter svært god lønnsvekst

I Norge satte Norges Bank opp styringsrenten fra 0,75% til 1,25% i juni, den første renteøkningen på 50 basispunkt på rundt 30 år. Norges Bank er i sine prognoser nå mindre optimistisk med hensyn til å få inflasjonen ned, og tror den vil ligge over målsetningen på 2% helt frem til 2025. Samtidig venter Norges Bank svært god lønnsvekst – over 4% hvert år frem mot 2025, så det er tydelig at Norges Bank tror de kan sette opp rentene – styringsrenten skal opp til ca. 3% – men likevel se en «myk landing». Utfordringen for norsk økonomi er den høye gjeldsgraden hos husholdningene. Med en styringsrente på 3% og boliglånsrenter på 4-5%, vil rentebelastningen hos husholdningene bli på nivå med det høyeste like før Finanskrisen.

Også internasjonalt ser vi store utfordringer. De ledende indikatoren svekker seg simultant, men de er ennå på et relativt høyt nivå. I Kina ser vi at Covid-pandemien endelelig slipper, og her ser vi bedring både i aksjemarkedet og i de ledende indikatorene! Kina har heller ikke et betydelig inflasjonsproblem, og den kinesiske sentralbanken stimulerer heller enn strammer inn. Men problemene i boligmarkedet er ikke løst!

Prisveksten i Europa og USA holder seg svært høy.

I Norge steg kjerneprisene med 3,4% år/år i mai, høyt over Norges Banks målsetning. I USA er prisveksten 8,3% (6% for kjerneprisene), og estimat fra Europa for juni viser at prisveksten i Eurosonen faktisk er på hele 8,6%. Det ventes også renteøkninger fra ECB i juli, men den europeiske sentralbanken har lite å gå på. Arbeidsledigheten i Norge holder seg lav, i juni var den 1,6% – på linje med i mai. I USA er arbeidsledigheten også lav, men vi ser at sysselsettingskomponenten i den viktige ISM-undersøkelsen faller under 50. Dermed kan vi få en moderat svekkelse i arbeidsmarkedet. Det er viktig for FED – stramheten i arbeidsmarkedet resulterer i svært høy lønnsvekstforventninger. Men det betyr også at en resesjon – fallende BNP – kommer nærmere.

Den sterkeste egenskapen ved dagens økonomi er selskapenes og analytikernes forventninger. Inntjeningsestimatene – særlig i Norge grunnet de svært høye olje og naturgassprisene – men også internasjonalt, er kraftig opp! Dermed har børsene blitt svært mye billigere gjennom året. Inntjening er imidlertid ingen ledende indikator, og nå når vi har krysset et nytt kvartalsskifte, blir det veldig interessant å se hva selskapene leverer. Er de i stand til å økte priser over på kunder, eller faller marginene og lønnsomheten?

Legg igjen en kommentar

Del innlegg