Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Del innlegg

August ble en blandet måned for aksjer, men igjen er det den norske kronen som «beveger nålen». Etter at kronen styrket seg i juli, til glede for utenlandsferierende nordmenn, svekket NOK seg kraftig igjen i august. Både europeiske og amerikanske aksjer falt i august i lokal valuta, men omregnet i norske kroner var de markert opp. Nordiske aksjer var opp selv i «lokal valuta», men opp over 3% i norske kroner. Aksjer i fremvoksende økonomier var på den andre siden kraftig ned, så kraftig at selv ikke en svak norsk krone kunne redde trekke indeksen (i NOK) opp, og aksjer i fremvoksende økonomier var ned 1,4% omregnet til NOK.

Aldri har konsumenttilliten vært så lav

Når det gjelder fremvoksende økonomier er det særlig Kina som trekkes frem. Kina opplever kraftig motvind på tre fronter. For det første rammer sanksjoner og restriksjoner eksporten fra Kina. Den er særlig kraftig ned for USA og Canada, men også for nabolandene i Asia, Sør-Korea, Vietnam, Indonesia og særlig Taiwan. For det andre er boligmarkedet i Kina en skikkelig hodepine. Dette har vært en svært viktig sektor for den kinesiske økonomien og kinesiske konsumenter, men nå er boligbyggingen ned 50% siden 2020/21, og konkursrisikoen truer mange av selskapene i bransjen. Dette påvirker også stemningen blant konsumentene: Aldri har konsumenttilliten vært så lav som i det siste, og den bedres heller ikke av at arbeidsledigheten f.eks. blant unge er veldig høy. Dermed blir også konsumet svakt (motvind #3). Nå stimulerer imidlertid Xis regime kraftig, og den kinesiske børsen løftet seg på dette fra en bunn den 25.08.

Ny renteøkning i september

At den norske kronen svekker seg igjen, er litt overraskende. Norsk økonomi er fortsatt relativt solid, og Norges Bank var «haukete» (= opptatt av å stramme til ytterligere) på møtet i august, og lovet ny renteøkning nå i september. Problemet er at mest sannsynlig kommer det nye renteøkninger også fra FED og ECB, så den norske renten er ikke spesielt høy. Samtidig fremstår den norske børsen som relativt attraktiv. Det er også et interessant poeng at oljeprisen har steget til det høyeste nivået i år, og i norske kroner er oljeprisen 200 NOK/fatet over topp-punktet i 2008 (140 USD/fatet) da NOK sto i under 6 mot USD. Dette betyr at både AS Norge og norske, børsnoterte virksomheter tjener bra. Samtidig tynger renteøkningene mange norske husholdninger …

Selv om man aldri skal sloss verken mot vindmøller eller Federal Reserve, synes vi økonomien virker motstandsdyktig. Samtidig ser vi nå litt svekkelse i arbeidsmarkedene, i Norge og internasjonalt. Tysk økonomi virker svak, tynget av høy prisvekst og dårlig, internasjonalt eksportklima. At f.eks. ECB kaster inn håndkleet mht. renteøkning, kan imidlertid bli en lettelse.

Legg igjen en kommentar

Del innlegg