Picture of Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Del innlegg

Kommunevalget: By og land – ikke hand i hand!

For første gang siden 1980-tallet viste kommune- og fylkesting-valget en voldsom høyrebølge, med veldig sterk fremgang for Høyre og til dels Fremskrittspartiet. Høyre er nå landets største parti for første gang på 99 år. Også nykommeren Industri- og næringspartiet (INP) gjør seg sterkt gjeldende mange steder, spesielt på kysten.

På venstresiden er det kraftig tilbakegang for Arbeiderpartiet, mens SV synes å gjøre et bra valg. Miljøsaken møter motvind – et paradoks etter denne sommeren der klimaendringene virkelig har herjet med verden – og MDG går ganske kraftig tilbake. Senterpartiet går aller kraftigst tilbake, og mister nesten halvparten av velgerne fra 2019.

Industri- og næringspartiet er et parti som ble stiftet så sent som i 2020

Partiet arbeider for å opprettholde og utvikle olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. De vil verne om kraftkrevende industri, satse på vannkraft, men er veldig negativ innstilt til vindkraft, både på land og til havs. Utfra dette partiets sterke fremgang, særlig langs kysten, kan vi lese at strømprisene engasjerer og håndteringen av den europeiske kraftkrisen har tynget regjeringspartiene, og kanskje spesielt Senterpartiet. INP fikk 3% oppslutning nasjonalt, men over 4% f.eks. i Bergen, og i Vanylven i Møre og Romsdal ble partiet størst med en oppslutning på 19%!

Hva skal vi lese av dette – og hvilke implikasjoner kan vi vente for finansmarkedene og fondssparere?

For å ta det siste spørsmålet først – dette er et kommune- og fylkestingsvalg, og innvirkning på nasjonale regler for skatt, utbytte og investeringer vil være små. Samtidig er det et signal til regjeringen om at 1. Lakseskatten (og vindkraft!) er veldig upopulært langs kysten, 2. Skattetrykket på kapitalinntekter, utbytter, eiendom og formuer er nok for høyt, og 3. Habilitetsskandalene har kostet for AP og SP.

Samtidig har miljø- og klimasaken dårlige kår i Norge

Dette er bekymringsfullt i en tid da klimaendringene akselererer og får dramatiske konsekvenser i Norge (Hans!) og mange andre steder i verden. Men det er en betydelig spenning mellom land og by, distrikter og Oslo-området på dette feltet. En vindmølle har f.eks. en stor negativ konsekvens for alle som blir fysisk berørt, men kan være en del av løsning for storsamfunnet. Men det er bekymringsfullt – men kanskje ikke uventet i et lokalvalg! – at veldig lokale hensyn prioriteres fremfor presserende nasjonale og internasjonale oppgaver. Nasjonalt ble bare MDG 1 prosentpoeng større enn «motpolen» INP, og dette prosentpoenget kom gjerne fra Oslo der MDG fikk over 10%, mens INP fikk 0. By og land går ikke lenger «hand i hand», og det er trist for landet vårt, og styringsevnen.

Legg igjen en kommentar

Del innlegg