Erik Valen

Erik Valen

Del innlegg

Julen er tid for refleksjon & ettertanke.

2022 vil bli stående med uthevet skrift i historien. Året har handlet mest om pandemi, krig i Ukraina, energikrise og inflasjon.  Det har vært et år hvor vi har sett og kjent på verdien av samhold.

Etter to år med pandemi så vi frem til en slags «normal-tilstand», men slik ble det ikke. Den 24. februar angrep Russland Ukraina. Det ble krig i Europa. Krigen førte til massive fordømmelser av Russland og Belarus og kraftige sanksjoner fra en samlet vestlig verden. Men, mest fører krigen til lidelser og sorg. Det er hjerteskjærende å vite om alle de som nå er på flukt.

De siste tallene fra FN viser at nesten 8 millioner flyktninger fra Ukraina er registrert over hele Europa. Heldigvis står de europeiske landene sammen om å hjelpe der de kan. Vi har sett at Norge og det norske folk stiller opp og deler hjerter og hjem for Ukraina og ukrainske flyktninger.

Behovet for livreddende helsehjelp ved frontlinjene er akutt.

Et godt og viktig lokalt initiativ i Bergen er samarbeidet mellom Haukeland Universitetssykehus og «HMM – Helsehjelp til Ukraina». De bidrar med helseutstyr til fronten. Kampene som utspiller seg i Ukraina er brutale og frontlinjene flytter seg stadig både langs grensen og inne i landet. I tillegg vet vi at mange sivile blir rammet. Behovet for livreddende helsehjelp er akutt. 90% av soldatene som dør ved fronten, dør av forblødning.

Det siste prosjektet fra «HMM – Helsehjelp til Ukraina» er å bidra med transport og distribusjon av strømaggregater til viktige funksjoner. De massive russiske angrepene på sivil infrastruktur har ført til at strømmen forsvinner i store områder og aggregatene redder liv.

«HMM – Helsehjelp til Ukraina» har den siste tiden fått levert 100 strømaggregater og vinterbekledning til 70 helsearbeidere i saniteten, som i uke 2 skal fraktes på en semitrailer til Ukraina. I tillegg transporteres det to store generatorer som skal til et sykehus som nødstrømsanlegg.

Vi vet at mange bedrifter bidrar med økonomisk støtte. Det er med stor ydmykhet at vi i Norne også er med på å gjøre en forskjell ved å bidra med vårt til HMM – Helsehjelp til Ukraina.

Krigen i Ukraina har også rammet oss i Norge økonomisk

Krigen har bidratt til skyhøye strømregninger og stor usikkerhet i en finansverden som gir oss høyere renter, mer kostbare tjenester og dyrere matvarer og drivstoff. Dette har gjort at mange husholdninger har fått en strammere privatøkonomi. Vi må justere forbruket og forandre planene våre. For mange er hverdagen dessverre blitt vanskeligere.

Men vi er tross alt heldige vi som bor i Norge.

Vi har fred, frihet og et velfungerende demokrati. Året som nærmer seg slutten er en påminnelse om at forutsigbarhet og trygghet ikke er noe vi kan ta for gitt. Når vi ser inn i 2023, ser vi konturene av at prisøkningen avtar og at renten snart er på det nivået økonomien trenger. I det store og hele vil de aller fleste klare seg.

Nyttår nye begynnelser.

Nå ønsker vi alle et riktig godt nyttår, et nytt år med håp og først og fremst for fred i Ukraina!

Legg igjen en kommentar

Del innlegg