Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Del innlegg

Hva kan vi forvente fra finansmarkedene i 2023?

Vi har nettopp lagt bak 2022 – et år for historiebøkene! Året vi la bak oss (mer eller mindre) covid-pandemien, og året da en ny krig brøt ut i Europa og verdensdelen fikk en vanskelig energikrise i fanget. I tillegg steg inflasjonen i hele den vestlige verden til nivåer vi må 40 og 50 år tilbake i tid for å se maken til, inflasjonstall vi aldri trodde vi kom til å se igjen. Rentene steg kraftig.

Men selv med disse sjokkerende og uventede hendelsene gjennom 2022, falt Oslo Børs med 1 – en! –  prosent. Naturligvis fordi mange oljeselskap tjente mye bedre enn ventet, men selv internasjonalt var børsfallene relativt moderate: 10-20%, ikke mer enn en korreksjon.

I 2023 venter vi at rentetoppen nås og at inflasjonstallene kommer ned

Vi venter vel egentlig også at Ukraina-konflikten finner et stabilt sideleie. Russerne må på et tidspunkt ta konsekvensene av sine mange feilvurderinger, og når arsenalene nå etter hvert tar slutt, er det trolig at man vil skalere ned krigshandlingene. Men Russland er tapt for Europa, og Europa er tapt for Russland, og på sikt vil Europa klare seg bedre uten Russland enn Russland vil uten å kunne benytte seg av markeder og tjenester fra naboene i vest.

Så hva kan vi vente fra finansmarkedene i 2023? Aksjemarkedene er ved inngangen av 2023 mye rimeligere enn vi så ved inngangen til 2022. Obligasjonsmarkedene og rentemarkedene er også mye «billigere» – man får mye høyere rente i rente- og obligasjonsfond nå enn ved inngangen til 2022. Relativt sikre obligasjonsfond har gjerne en løpende rente på rundt 5%, og Oslo Børs prises under 10x forventet inntjening i 2023.

Likevel venter vi et år med store svingninger. Veksten i Europa og USA kommer til å være svært svak, flere land i Europa kan komme til å oppleve en resesjon. Konsumentfinansene er anstrengt pga. renteøkninger og høye strømregninger. Foreløpig er arbeidsledigheten lav og konsumet relativt høyt. Men om ledigheten stiger vil også privat konsum falle, og da kan vi oppleve et kraftigere fall i økonomien.

Vårt beste råd for 2023 er å være forsiktig

Spareavtaler i brede aksjefond, inkludert vekstmarkedene, tror vi på. Obligasjonsfond bør inngå i porteføljen og i den grad man vurderer å investere store enkeltbeløp, bør man spre investeringene ut i tid for å ta ned «timingrisikoen».

Innenfor enkeltaksjer ser vi fortsatt at enkelte sektorer og selskaper er svært rimelig priset. Høyere diskonteringsfaktor (rente!) favoriserer aksjer med en solid kontantstrøm i dag, og rimelig priset aksjer, helst uten veldig høy syklisk risiko, er de vi liker best. Sparebankene er attraktivt priset og betaler ut gode utbytter. Vekstaksjer med betydelig risiko rundt framtidig inntjening og lønnsomhet, tror vi kan få et nytt litt vanskelig år.

Sparing og investering er et langsiktig spill. De handler om diversifisering og kvalitet, og å beskytte seg mot risikoen for å tape svært mye av investert beløp. For langsiktig sparing blir 2023 et bra år, der man kan få gode fond og enkeltaksjer rimeligere enn tidligere. Men ikke forvent raske gevinster!

Legg igjen en kommentar

Del innlegg