Del innlegg

Er det så enkelt å ta grønne valg?

Det er mye snakk om bærekraft, spesielt de siste årene. Fokuset har økt betydelig og vi engasjerer oss, protesterer og kan gå til streik for at myndighetene skal fokusere mer på å ta vare på kloden vår. Stadig hører vi ulike fakta og skumle tall om hvordan måten vi lever på ikke er bærekraftig nok, og om vi ikke gjør drastiske tiltak nå, så venter enn utfordrende fremtid.  

Bedrifter og andre næringslivsaktører oppfordrer som en del av den grønne bølgen å gi forbrukerne muligheten til å velge mer bærekraftige produkter og ta miljøvennlige valg.  Men er det virkelig så enkelt? Det er jo ikke alltid slik at det mest miljøvennlige produktet er det beste og mest økonomisk lønnsomme alternativet? I et samfunn der økonomisk vekst, effektivisering og utvikling står i fokus hos både næringslivet og forbrukerne, er det ikke gitt at det miljøvennlige alternativet bli valgt, dersom det ikke oppfyller deres krav til kvalitet, tilgjengelighet og pris. Les mer grønne valg hos Norne

I Opinion sin store undersøkelse «Forbruker og Bærekraft» svarer åtte av ti nordmenn at de ønsker å leve mer bærekraftig. Rapporten fra 2020 tok for seg det beryktede gapet mellom forbrukernes holdninger og handlinger, og satte fokus på hvilke barrierer som gjør det vanskelig for folk flest å ta mer bærekraftige valg.

Tydelighet og grønne valg

Som forbrukere velger vi produkter og tjenester som gir den største nytteverdien for oss selv. Økt satsing på bærekraft fører ofte til høyere priser på varer og tjenester. Som forbruker har man altså en en forventning om at bærekraftige produkter og tjenester skal være et bedre alternativ.  Men, å kjøpe en økologisk vare/ et bærekraftig produkt- kjøper man seg da god samvittighet? Har man bare kjøpt seg et grønt alibi og «lurt» seg selv?

Noen spørsmål forbrukerne kan stille seg er om det finnes tilstrekkelig med informasjon og kunnskap om faktiske utslipp fra produksjon og distribusjon. Vet man med sikkerhet at arbeidsvilkårene oppfylles? Rapporten utarbeidet fra Opinionen kan tolkes som om man kanskje mangler en tydelighet i begrepet bærekraft, noe som er avgjørende for å få forbrukerne med på laget. Forbrukeren trenger hjelp og tilrettelegging for at hverdagens mange små og store valg skal gå i en mer bærekraftig retning.  Dersom forbruker med trygghet vet at produktet man kjøper positivt bidrar til et mer bærekraftig samfunn har man nådd langt. 

Bedriften har opplevd økt interesse for varer og tjenester som påvirker miljøet. Og det gjøres et imponerende arbeid på bærekraftfeltet. Et bærekraftig fotavtrykk påvirker virksomhetens omdømme i positiv retning, selv om det ikke alltid like lønnsomt å etterleve.

Politisk forsøker man også å legge til rette for at bedrifter tar ansvar gjennom reduserte avgifter og andre incentivordninger. Man forsøker også å sørge for at det er den faktiske produsenten som må gjøre hele produksjonsleddet og gjerne også distribusjonsnettet mer bærekraftig, og ikke bare produktet i seg selv.

Samspill, tillit & informasjon

Nøkkelen til et godt bærekraftsarbeid er et balansert samspill mellom politikk, forbruker og bedrifter. Det handler om tillit og informasjon. Løsninger på alle bærekrafts spørsmål skapes ikke over natten, men kan bygges gjennom daglig praksis, åpenhet, transparens og ærlig kommunikasjon.

Dette innlegget har èn kommentar

Legg igjen en kommentar

Del innlegg