Bien Sparebank

Vil du eie litt av
Bien Sparebank?

Nå kan du melde din interesse!

Meld din interesse!

Allerede nå kan du melde din interesse for å kjøpe aksjer i banken.

Styret i Bien Sparebank ASA har besluttet å igangsette en prosess for notering av Bankens aksjer på Oslo Børs i løpet av 2022. I forbindelse med noteringen planlegger Banken å utstede nye aksjer med brutto proveny på mellom NOK 50 – 60 millioner. I tillegg er det videre forventet at Bankens største eier, Sparebankstiftelsen Bien, totalt vil selge eksisterende aksjer for mellom NOK 50 – 60 millioner i forbindelse med notering. Bestillingsperioden er planlagt å starte i november 2022, med en påfølgende notering av aksjene på Oslo Børs, avhengig av bla. markedsforhold, nødvendige selskapsvedtak og offentliggjøring av et tilbuds- og noteringsprospekt godkjent av Finanstilsynet.

Bien Sparebank ble stiftet 8. juni 1885, og er Oslos eldste selvstendige sparebank med sine 137 år. Banken er en nær og tilgjengelig bank for personer og næringsdrivende i Osloområdet. Personkunder utgjør ca. 85 % av virksomheten. Banken tilbyr kundene en smart og enkel hverdagsbank, tilstedeværelse ved viktige livshendelser og bidrar til at kundene kan virkeliggjøre sine planer, mål og muligheter.

 

Registrer deg med e-post og få tilsendt nærmere informasjon når salget av aksjer nærmer seg.

Denne nettsiden er kun for informasjonsformål og må ikke ses på som et tilbud om investering i aksjer Investeringsbeslutning må tas på grunnlag av prospekt.
Merk: Kjøp er forbundet med risiko for tap av hele investeringen