Kvinner i Finans

Mangfold skaper verdier

Norne har signert Kvinner i Finans Charter. Ønsket er å bidra til en økt andel kvinner i ledende posisjoner innen finansnæringen.

 

 

Vi har gjennom signeringen forpliktet oss til charterets fire prinsipper:

Ha ett medlem i lederteamet med dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering.

Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialistfunksjoner

Årlig publisere status og fremgang mot målene på egen hjemmeside

Ha en ambisjon om at fremgang mot målene skal reflekteres i godtgjørelse til vårt lederteam

Inspirasjonen til Kvinner i Finans-initiativet er hentet fra Storbritannia, hvor finansdepartementet i 2016 lanserte det såkalte "Women in Finance Charter". Målet var å gå fra prat til faktiske resultater. Finansnæringen har derfor satt i gang tiltak og mål for å øke kvinneandelen også i lederroller, og viser at den tar sitt samfunnsansvar på alvor.
Kvinner i Finans Charter eies av bransjen selv, gjennom bransjeforeningene Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes Forening og driftes av FutureBoards AS.