Månedskommentar April

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,7 prosent samtidig som den norske kronen styrket seg kraftig i april. Modne markeder steg 2-2,5%, mens vekstmarkedene falt moderat

Norne Kombinasjon Mars

Norne Kombinasjon 20 steg 0,5% i mars, mens Norne Kombinasjon 50 steg 0,4% og Norne Kombinasjon 80 steg 0,6%. Både rentemarkedet og aksjemarkedet bidro positivt

Norne Rente Mars

I rentemarkedet ser vi at kredittpåslagene fortsatt faller, og vi ser god avkastning i porteføljer med et bra innslag av kredittrisiko. Vi ser imidlertid svakere

Norne Aksje Mars

Referanseindeksen var opp 1,7% i mars og 3,7% hittil i år. I mars steg Oslo Børs med 5,1 prosent (OSEBX), mens det nordiske markedet var

Månedskommentar Mars

Aksjemarkedene fortsetter å stige i 2021, og steg også betydelig i mars. Oslo Børs ledet an, mens vekstmarkedene var desidert svakest denne måneden. Bildet er

Månedskommentar Januar

2020 ble et veldig bra år i Finansmarkedene, og børsene steg også markert fra startblokkene i januar. Men utover i måneden gikk vi inn i

Norne Aksje – Januar

Norne Aksje falt litt i januar, ned 1,4%, en halv prosent svakere enn referanseindeksen. I 2020 var fondet opp hele 17,8%. De globale fondene falt

Norne Rente – Januar

Norne Rente fikk en fin start og var opp hele 0,4% i januar. I 2020 var fondet opp 5,6% siden oppstart i april. Til tross

Norne Rente – Desember

Norne Rente var opp 0,3% i november og er opp hele 5,6% siden oppstart. Kredittpåslagene, som har falt kraftig siden april, var mer eller mindre

Norne Aksje – Desember

Norne Aksje steg med 3,8% i desember, og var med det opp hele 17,8% i 2020! Fondet var omtrent 1,5% bedre enn referanseindeksen i 2020.